English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 631 Skardvika
(Objekt Id: 23564)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 536900 m. Nord: 7562349 m.
Lengdegrad: 15.8893200 Breddegrad: 68.1723870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 29.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monzonite Klassifikasjon: blokker Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Monzonitten i Skardvika og hele Skarvhammeren på sørsiden av vika utgjøres av Lofotbergartene. Bergarten er lysere enn monzonitten i Lødingen Vestbygd og i Skutvik. Den er lys grå til grålig brun med tekstur som de andre monzonittene. Bergarten er grovkornet, meget massiv og homogen. Det er noe varierende fargenyanser i steinen fra grålig til brunlig. I tillegg til denne typen monzonitt finnes det andre interessante steintyper i Skardvika-feltet som: • porfyrisk diabas som ved Ekra: UTM 536900/7562350 (2 – 3 m gang) • ennå lysere grå monzonitt: UTM 536950/7562000 • en sandig homogen arkosisk massiv bergart: UTM 536100/7562750 Diabasen har en ikke helt sort matriks med sorte feltspattkrystaller på opptil 1 cm. Det er ikke kjent bruk av monzonitten. Vurdering Steinen er massiv med homogen i tekstur. Den er svært lite oppsprukket. Det er en viss fargevariasjon i steinen innefor det undersøkte området slik at en ved uttak må velge den fargetonen som går best i markedet. Logistisk ligger forekomsten ganske gunstig til selv om gårdsveien til Skardvika er meget bratt. Forekomsten ligger ved dypt vann helt i sjøkanten. Monzonitten kan ha et potensial for drift. Mineralogi Monzonitten i Skardvika består hovedsakelig av feltspatt. Den har lite mørke mineraler og litt oksyder, sannsynligvis magnetitt og ilmenitt.
Historikk
NGU i regi av Nordlandsprogrammet gjorde uttak av småblokk i 1997 (Lindahl 1998a).
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i Skardvika helt nede i sjøkanten ved foten av en fjellhammer. Stedet er nedenfor den gamle gården i Skardvika, hvortil man kommer med å ta av fra E6 i skarp sving på E6 med skiltet vei mot Nordkil. Bygdeveien er en bomvei på 3 – 4 km. Fra Nordkil går det en bratt gårdsvei over en åsrygg til Skardvika, best framkommelig med 4-hjuls trekker. Ved veis ende i Nordkil er det langs stranda en god lokalitet hvor en ser intrusiv kontakt mellom Tysfjordgranitten og de mozonittiske eller mangerittiske Lofotbergartene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Prøvetaking"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 1998
Undersøkelse av tre lokaliteter for naturstein i Hamarøy kommune, Nordland; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og Skutvik
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.133;38 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Hamarøy kommune er tre områder undersøkt med hensyn til natur- stein; Skarvika ved Nordkil, Vassåsen ved Buvåg og et område ved Skutvik. Bergartene som er undersøkt i områdene er menzonitter (Skarvik og Skutvik), diabaser (Skarvik, Vassåsen og Ekra ved Skutvik), geanitter (Skarvik og Nes ved Skutvik) og gabbro (Utåker ved Skutvik). Arbeidene som er gjort er vurder- inger i felt, uttak av prøver og småblokk som er saget og polert ved NGUs geo- datasenter på Løkken. Resultatene er interessante og arbeidene anbefales videreført med: . Markedsundersøkelser og interessent for uttak av mørk monzonitt . Kartlegging av ressurser av svart diabas og gabbro nord og sør for Vestfjorden . Vurdere marked for granitt av typen fra Nes ved Skutvik


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse