English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 606 Perøya
(Objekt Id: 23584)
(Sist oppdatert: 08.11.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517500 m. Nord: 7581543 m.
Lengdegrad: 15.4249760 Breddegrad: 68.3463740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene og er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer granittisk grunnfjell Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer monzonitter med brunlig og grålig fargetone. I all vesentlig grad ble steinen fra Perøya brukt til gravsten og det aller meste ført til Trondheim med jekter fra Annfinnslett. Severin Lauritzen leverte steinen til sitt steinhuggeri i Trondheim i Klostergata 30. Noen emner til gravstein ble muligens også levert til andre lokale steinhuggerier i Trondheim. Vurdering Steinen fra Perøya er av den vanlige typen monzonitt fra Annfinnslett. I forbindelse med driften ble det funnet ut at det var noe forskjell på ”hardheten” uten at dette er testet. Logistisk ligger steinen vanskeligere til enn steinen i Klemningen men det kan tas ytterligere betydelige volum av stein fra Perøya. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
De første uttakene av stein på Annfinnslett i Lødingen Vestbygd ble gjort på Perøya rett ovenfor dagens brudd til Lødingen Stenindustri AS på halvøya Klemningen. Uttaket ble gjort av firmaet Severin Lauritzen fra Trondheim som hadde en plassanavarlig som hette Georg Lindquist som var bruddansvarlig i mange år. De siste årene det var drift der var Øyvind Nilsen fra Annfinnslett bruddformann. Uttakene startet ca. 1934 og fortsatte til slutten av 1960-tallet. Den siste lasten fra Perøya til Trondheim ble sendt i 1969. Hovedproduktet var emner til gravstein som ble fraktet til Trondheim for videre bearbeiding (Lindahl 2011). Det ble drevet i tre brudd på Perøya av Severin Lauritzen. Disse er gitt nummer etter hvilket tidpunkt de ble drevet. Det ble først startet i bruddet mot Klemningen hvor det største volumet er tatt ut i et ca. 70 m langt brudd langs i stranda (Lindahl 2011). Det ble bygd kai for lasting av blokkene på båt. Denne er nå delvis revet og steinen brukt i andre konstruksjoner i området. Det ble så tatt noe stein fra brudd 2 på det SV-lige hjørnet av Perøya. Et relativt begrenset volum ble her tatt ut med begrunnelse at steinen var for ”hard” i forbindelse med bearbeiding. Steinen ble lastet på båt direkte fra berget utenfor bruddet. Det tredje og siste bruddet ligger litt høyere i terrenget og fra dette ble det lagt en rels fra bruddet til vestsiden av øya hvor det ble bygd en lasterampe for å ta steinen om bord i båt. Denne står det i dag som et fint minnesmerke (Lindahl 2011).
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. På Annfinnslett tar en av utover mot Klemningen der det også i dag er pukkdrift av Mesta og firmaet Lemminkainen. Veien på Annfinnslett er merket ved avkjøringen til Klemningen, ca. 2 km. Perøya ligger like vest for Klemningen og bruddene ses fra Klemningen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse