English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 609 Haug
(Objekt Id: 23589)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515013 m. Nord: 7581282 m.
Lengdegrad: 15.3645690 Breddegrad: 68.3441840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene og er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Haug har en grålig tone. Kvien (1977) utpekte også et område like ved, som interessant med massiv, homogen og lite oppsprukket stein. Steinen fra Haug er utelukkende brukt til gravstein, først bearbeidet på Eide på Sunnmøre, så i Tromsø og noe på Annfinnslett. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Forekomsten Haug ligger helt ved sjøen og har en gunstig beliggenhet logistisk. Denne lokaliteten kan være en framtidig ressurs. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Bruddet på Haug ble først etablert av firma Brødrene Grøttjord fra Sunnmøre og ble drevet en kort perioden på 1940-tallet. Steinen ble da ført til Sunnmøre. Etter det ble det tatt ut noe stein fra Haug av steinhogger Arthur Johansen som hadde steinhoggeri i Tromsø. Han etablerte sitt nye steinhoggeri først ved Klemningen, som han senere flyttet til Annfinnslett like ovenfor dagens Samvirkelag. Far og sønn Arthur Johansen produserte her ferdig gravstein. Emner til steinhoggeriet ble etter et beskjedent uttak på Haug i vesentlig grad kjøpt fra Andreas Andreassens Steinbrudd i Klemningen. Det var en dødsulykke i forbindelse med driften i bruddet på Haug. Dette førte til at det etter ulykken kanskje ble en viss motvilje mot å fortsette driften i dette bruddet. Også på Klemningen var det ei dødsulykke under driften hos Lødingen Stenindustri AS, men stort sett var det få arbeidsuhell over de 80 årene det var steindrift i området.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. Haug er en gård vest for avkjøringen til Klemningen, ca. 4 km fra veikrysset hvor en tar av til Klemningen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde m/bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Navn på lokalitet: Haug 1
(Objekt Id: 23590 609,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515018 m. Nord: 7581440 m.
Lengdegrad: 15.3646890 Breddegrad: 68.3456010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Potensielt område.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse