English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 610 Klemsøya
(Objekt Id: 23591)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516939 m. Nord: 7582049 m.
Lengdegrad: 15.4114350 Breddegrad: 68.3509460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene or er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer monzonitter med brunlig og grålig fargetone. Steinen ble hovedsakelig brukt til gravstein som ble bearbeidet i steinhoggerier i regionen. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Uttaksstedet ligger på ei lita øy og har derfor ikke god logistisk beliggenhet. Reservene over havnivå er ganske store. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Uttakene av stein på Klemsøya ble gjort på 1940-tallet av Erlend Jacobsen fra Annfinnslett. Uttaket ligger på ei 1 km NV for Klemningen. Uttaket ble drevet i strandsonen over en lengde på ca. 30 m. Terrenget stiger bratt ca. 10 m opp fra en flatere strandflate. Steinen ble tatt ut fra den bratte siden og bearbeidet nede på strandfalten. Også blokk som lå i strandsomen ble benyttet til emner for gravstein. Det synes også å være formatert en det blokker av annen størrelse og type til andre formål, blant annet gravrammer. Fra bergknauser langs stranda kunne steinen tas på mindre båter (Lindahl 2011). Murene etter smia ved bruddet står relativt intakt.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Annfinnslett er det ca. 45 km. På Annfinnslett tar en av utover mot Klemningen der det også i dag er pukkdrift av Mesta og firmaet Lemminkainen. Veien på Annfinnslett er merket ved avkjøringen til Klemningen, ca. 2 km. Klemsøya ligger vest for Klemningen. Adkomst er med båt over smale sund fra Annfinnslett bruddområde eller fra Naustvik.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse