English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 611 Vågehamn
(Objekt Id: 23592)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521276 m. Nord: 7580345 m.
Lengdegrad: 15.5164260 Breddegrad: 68.3353790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene or er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området ved Annfinnslett er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer monzonitter med brunlig og grålig fargetone. Monzonitten i forekomsten har en svak brunlig fargetone og har litt mindre kornstørrelse enn monzonitten i bruddene på Annfinnslett. Blokk fra bruddet Vågehamn ble eksportert til Tyskland, Spania og Frankrike. Volumet var imidlertid nokså begrenset. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Bruddet ligger meget gunstig til langs veien gjennom bygda. Det er imidlertid etablert et lite hyttefelt like ved forekomsten, som gjør det vanskelig å utnytte den. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Handelsmannen i Vågehamn L. Christensen sto bak bruddet. Han hadde en del kapital og fikk hjelp av svensk kompetanse og fikk også en del overdimensjonert brukt bruddutstyr fra Sverige. Bruddet ble drevet i perioden 1967-74 men Christensen gikk til slutt tom for kapital. Det gamle bruddutstyret sto på stedet til etter år 2000 men er nå fjernet. Bruddområdet som er vurdert av Kvien (1977) som konkluderer med at forekomsten ligger meget gunstig til for drift. E. Lund (1991) nevner lokaliteten uten å opplyse at det har vært et brudd, og nevner også en lokalitet ca. 800 m lengre nord som har hel stein.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bygda Vågehamn i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til Vågehamn er det ca. 40 km. Bruddet ligger 2 – 3 km øst for Vågehamn i ei veiskjæring.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse