English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 612 Offersøy
(Objekt Id: 23593)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 526454 m. Nord: 7577396 m.
Lengdegrad: 15.6413800 Breddegrad: 68.3084950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monzonite Klassifikasjon: blokker Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Monzonitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten vest for Offersøy i Vestbygda og videre vestover Lofoten tilhører Lofotbergartene or er monzonitt og mangeritt i litt forskjellige varianter. Øst for dette området kommer granittisk grunnfjell (Lødingen granitten) inn med grå og rosa granitter. Fargetonen i monzonitten i området vest i Vestbygda er mørk med et svakt grønnlig skjær, mens det også forekommer monzonitter med brunlig og grålig fargetone. I uttaket ved Hestholmsundet er mozonitten mørk grålig-grønn, og det synes å være litt fargespill i bergarten. Benkningen med tykkelse opptil 2 m har et svakt fall mot sør. Monzonitten synes å være svært homogen. En 10 cm pegmatittisk åre ble observert. Steinen som ble brukt er som nevnt ovenfor. Vurdering Monzonitten i området ved Annfinnslett i Vestbygda har alle god teknisk kvalitet. Steinen fra de forskjellige forekomstene er ganske like i teksturen, men har noen forskjeller i fargetone. Denne typen mørk stein til gravstein vil ha et marked også i framtida. Beliggenheten logisktisk er svært gunstig ut fra topografi, men ikke med hensyn til Offersøy feriesenter og annen bebyggelse. Dette gjør det mindre aktuelt med steinuttak i området. Ved Hestholsundet ligger forholdene bedre til rette for drift. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er plagioklas, kalifeltspatt og pyroksen. I underordnet mengde opptrer biotitt, magnetitt og kvarts, og i aksessorisk mengde kloritt, apatitt, amfibol, sericitt og granat.
Historikk
Uttakene ved feriesenteret på Offersøy er tatt ut for bygging av kaianlegget og til grunnmurer. Dette uttaket ligger der de nye sjøbuene er bygd. Ved Hestholmsundet er uttakene gjort av Peder Nygård i Fjelldal Stenhuggeri fra Fjelldal ved Tjeldsundet. Her skal det være tatt ut stein til to større bautaer og til gravstein. Også på Kjeøya skal det være tatt ut noe stein av en steinhogger fra Hardanger. Dette skal visstnok være en svart stein, kanskje en diabas.
Beliggenhet
Forekomsten hvor det er tatt ut stein ved rorbuene ligger nær det gamle handelsstedet Offersøy, det nåværende feriesenter i Lødingen Vestbygd. En kommer dit med å ta av fra E10 ved Kanstad mot Vestbygda. Fra krysset ved E10 til skiltet avtak til Offersøy feriesenter er det ca. 26 km. Fra veikrysset til feriesenteret er det 2 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Navn på lokalitet: Hestholmsundet
(Objekt Id: 23594 612,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 527445 m. Nord: 7577949 m.
Lengdegrad: 15.6655250 Breddegrad: 68.3133520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Uttaksstedet ved Hestholmsundet ligger ca. 1 km øst for feriestedet på Offersøy.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse