English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 613 Haukfjordhalsen
(Objekt Id: 23595)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 531633 m. Nord: 7591880 m.
Lengdegrad: 15.7713220 Breddegrad: 68.4378500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergartsflater"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en fin- til middelskornet rosa granittisk gneis av prekambrisk alder. Den rød-rosa fargen er på denne lokaliteten ganske fyldig. Granitten tilhører gruppen med granittisk grunnfjell som har alder på ca. 1650 mill. år. Bergarten i området er generelt mye oppsprukket, men det finnes mindre områder med nokså heil stein. Granitten er kun brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Innerst i Haukfjorden er det nokså trangt for etablering av uttak, men man må derimot vurdere området nær det høyeste punktet på veien over det lille fjellpasset. Nærmeste stedet med utskipningsmuligheter er Lødingen og eventuelt Annfinnslett. Det krever en nærmere undersøkelse i felt for nærmere å vurdere lokaliteten. Så langt er det en lite viktig forekomst. Mineralogi Hovedmineralene i bergarten er kalifektspatt, kvarts og plagioklas. I underordnet mengde opptrer biotitt og amfibol og aksessorisk titanitt og zirkon.
Historikk
Stenkontoret (Kvien 1977) og Mineralutvikling AS (E. Lund 1993) har undersøkt forekomsten, tatt ut småprøver som de har testet.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger innerst i Haukfjorden på et lavt fjellpass. Til lokaliteten kommer en ved å ta av fra E10 ved Kanstad mot Rinøyvåg. Fra krysset ved Kanstad er det ca. 10 km til Haukfjordhalsen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vegskjæring"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse