English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 614 Sneisa
(Objekt Id: 23596)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530193 m. Nord: 7587832 m.
Lengdegrad: 15.7350370 Breddegrad: 68.4017050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergartsflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten tilhører det som er kalt Lødingen granitt som er en prekambrisk granitt oftest med forskjellige varianter av rosa farge. Fra Sneisa og mot sør ligger det vest for Rv. 837 et område på 1,5 x 2 km med homogen granitt som er massiv og lite oppsprukket. Den er fra middelskornet til grovkornet med en viss folisjon. Dette er en del av et større område fra Erikstad – Sneisa – Hesten med den samme bergarten. Granitten er kun brukt til framstilling av polerte plater. Vurdering Om marked og markedspris tilsier at en granitt av denne typen betales såpass godt at den kan tas ut regningssvarende, er lokaliteten meget gunstig logistisk og topografisk sett for drift. Mineralogi Granitten består hovedsakelig av rød og grå feltspatt og har litt synlig kvarts og biotitt.
Historikk
Det er tatt ut blokk for testing av Lødingen Steinindustri AS på 1990-tallet. Polert plate er framstilt og finnes hos Lødingen Stenindustri AS.
Beliggenhet
Sneisa ligger ved Rv. 837 mellom veikryss på E10 ved Kanstad og Lødingen Vestbygd. Fra krysset med E10 ved Kanstad er det ca. 13 km til Sneisa. E. Lund (1993) har pekt på et område nord for Sneisaelva hvor bergarten og logistikken ligger godt til rette for drift.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse