English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 615 Bukta
(Objekt Id: 23597)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 534499 m. Nord: 7591500 m.
Lengdegrad: 15.8410670 Breddegrad: 68.4341060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Bergartsflate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten tilhører det som er kalt Lødingen granitt som er en prekambrisk granitt (ca. 1650 mill år gammel), oftest med forskjellige varianter av rosa farge. Ved Bukta er det en flat rygg på ca. ¼ km2 med granitt som er massiv og lite oppsprukket. Granitten har svak foliasjon og er middels- til grovkornet. Den er dels porfyrisk og i dette området massiv og lite oppsprukket. Kvien (1977) sier at også området ca. 1 km nord for Bukta er anvendelig til bygningsstein. Vurdering Om marked og markedspris tilsier at en granitt av denne typen betales såpass godt at den kan tas ut regningssvarende, er lokaliteten meget gunstig logistisk og topografisk for drift. Mineralogi Granitten består hovedsakelig av rød og grå feltspatt og har litt synlig kvarts og biotitt.
Historikk
Området er vurdert av Stenkontoret (Kvien 1977) og Mineralutvikling (E. Lund 1991) som positivt for uttak av bygningstein.
Beliggenhet
Bukta ligger ved Erikstad ved Rv. 837 mellom veikryss på E10 ved Kanstad og Lødingen Vestbygd. Fra krysset med E10 ved Kanstad er det ca. 4,5 km til Bukta.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse