English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 616 Strand
(Objekt Id: 23598)
(Sist oppdatert: 18.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543749 m. Nord: 7596282 m.
Lengdegrad: 16.0685260 Breddegrad: 68.4757120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gneiss Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten tilhører det som er kalt Lødingen granitt som er en prekambrisk granitt (ca. 1650 mill. år gammel), oftest med forskjellige varianter av rosa farge. Ved Strand er det en granitt som er svakt forgneiset som er meget lite oppsprukket, homogen i farge og tekstur og lite oppsprukket. Den er middels- til grovkornet. Flis og plater som er framstilt av granitten i regi av Lødingen Stenindustri AS er brukt til markedsføring og noe er brukt lokalt (O. Nilsen, pers. medd.). Vurdering Om marked og markedspris tilsier at en granitt av denne typen betales såpass godt at den kan tas ut regningssvarende, er lokaliteten meget gunstig logistisk og topografisk for drift. Denne granittiske gneisen har samme fargetone som granitten i Sneisa, Bukta og Rinøyvåg, men har en mer fremtredende gneisstruktur. Mineralogi Granitten består hovedsakelig av rød og grå feltspatt og har litt synlig kvarts og biotitt.
Historikk
Det er tatt ut blokk av Lødingen Stenindustri AS og framstilt polerte plater og flis av bergarten.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Strand ved E10 ca. 4 km nord for krysset i Kåringen, hvor det er avkjøring til Lødingen. Området ligger vest for E10 nord for et dyrket jorde. Det går traktorvei til lokaliteten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse