English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 617 Åndervågen
(Objekt Id: 23599)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 516545 m. Nord: 7582847 m.
Lengdegrad: 15.4019920 Breddegrad: 68.3581350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monzonitt Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Saget plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Diabasen i Åndervågen er en av de som intruderer monzonitten i området, og finnes i hele Lofotregionen. Oftest er retningen på diabasgangene Ø-V, slik som også på vestsiden av Øksfjorden i Hamneshamn i Kvannkjosen. Også gangen ved Åndervågen har retning ca. Ø-V. Den er steiltstående med ca. 12 m mektighet (Kvien 1977). E. Lund (1993) beskriver den som 30 m mektig. Den har litt større kornstørrelse mot sentum av gangen enn i kontakten med monzonitten, men den er omtrent like mørk eller svart gjennom hele gangen. Monzonitten er temmelig lik den som er drevet på Klemningen. Diabasen og monzonitten er kun vurdert teknisk gjennom sammenligning, og diabasen er forsøkt brukt som gravstein. Vurdering Diabasen og monzonitten er vurdert som blokkstein og gravstein og har god teknisk kvalitet. Lokaliteten ved Åndervågen er vanskeligere å utnytte enn i Hamneshamn på grunn av topografi og bebyggelse. Mineralogi Diabasen består av pyroksen med lite omvandlig til amfibol og har i tillegg feltspatt. Monzonitten har samme mineralogi som den på Klemningen.
Historikk
Diabasen ble prøvetatt og vurdert av Grøttjord fra Eide på Sunnmøre i regi av Vestbygdstein AS i 1978 med framstilling av poleret plater (Kvien 1977). Lokaliteten er senere vurdert av Mineralutvikling AS.
Beliggenhet
Lokaliteten Åndervåg ligger i Lødingen Vestbygd, ikke langt fra Øksfjorden hvor veien til Vestbygda ender. Langs vei kommer en dit ved å ta av fra E10 ved Kanstad på Rv. 837 mot Lødingen Vestbygd. Åndervågen ligger ca. 5 km fra endepunkt på veien ved Øksfjorden.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse