English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 618 Skjellrabben
(Objekt Id: 23600)
(Sist oppdatert: 02.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 522571 m. Nord: 7581261 m.
Lengdegrad: 15.5480550 Breddegrad: 68.3434940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Dioritt
Murestein(Y/N):
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dioritten representerer en slags overgang mellom Lødingen-granitten i øst og Lofotbergartene i vest. Den varierer noe mellom mørk og lys grå farge og er massiv og lite oppsprukket. Den lys grå er kanskje mest interessant og er i følge Kvien (1977), og beskrevet som trondhjemitt-lignende. Teksturen ligner imidlertid på monzonitten i området. Bergarten er middelskornig, lokalt nesten grovkornig. Steintypen er brukt lokalt til veibygging og brubygging. Vurdering Prøver fra forekomsten ble vurdert av Kvien (1977) og prøver av lys dioritt er også vurdert av Grøttjord fra Eide på Møre i samme perioden. Det ble konkludert med at steinen kunne ha et markedspotensiale. Andreassen (1991) som vurderte steintypen for A/S Profilstein sier at det er vanskelig å få ut stor blokk på grunn av oppsprekningen. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er feltspatt. Dioritten har litt kvarts og små mengder grå til sort pyroksen og amfibol.
Historikk
Det er brutt stein fra lokaliteten til den første veibyggingen gjennom bygda tidlig på 1920-tallet, blant annet til den gamle brua over Svinøyosen. Stein til brua ble også tatt fra et brudd like øst for østre brukar. Det ble tatt ut blokk for testing av Lødingen Stenindustri AS i 1990 (Andreassen 1991), med framstilling av polerte plater.
Beliggenhet
Lokaliteten Skjellrabben ligger ved Rv. 837 til Lødingen Vestbygd med med avkjøring fra E10 på Kanstad vest for Lødingen. Fra avkjøringen til feriestedet Offersøy på denne veien er det ca. 3,5 km til Svinøyosen hvor lokaliteten Skjellrabben ligger ca. 300 m nord for veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"
Foto nr. 2 viser "Utsprengt blokk"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse