English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1853 - 603 Evenes
(Objekt Id: 23603)
(Sist oppdatert: 11.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 568543 m. Nord: 7595439 m.
Lengdegrad: 16.6732720 Breddegrad: 68.4632040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Saget plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren på de lave åsryggene mellom stranda ved Ofotfjorden og veien mellom Evenes kirke og Stunesosen har stor variasjon i utseende og tekstur. Den ene typen som finnes i veiskjæringene og fram over den første delen av åsen framover mot sør er grovkornet stinkmarmor, med hvit til grålig i farge. Det er en massiv og en kjemisk ren kalkspattmarmor. Denne synes å ligge i en ombøyning med flate vekslende fall og med en svakt hellende aksefall mot nord. Den andre typen som finnes i strandprofilet er en veksellagring mellom grovkornet gråbåndet kalkspatt-marmor (med regndråpeforvitring i sjøkanten) og hvit til beige finkornet dolomittmarmor. Lagene av de to typene marmor er tynne, kun noen få meter. Det er tatt ut småblokk av marmortypene for framstilling av polerte plater. Det er ikke kjent bruk av marmoren. Vurdering Den massive grovkornede kalkspattmarmoren er grålig hvit. Kornbindingene virker dårlig slik at det kan forventes kornutfall. Kornstørrelsen i kalkspattmarmoren er opptil 1 cm og krystallene er nærmest glassklare. Den gråbåndede kalkspatt- og dolomittmarmoren langs stranda synes mer holdfast enn den grovkornede langs veien. Problemet her er imidlertid veksellagring av lag med dolomittmarmor med en helt annen tekstur, farge og kornstørrelse. Det trengs en detaljert undersøkelse for å finne ut om enkelte delområder i dette feltet kan brukes til bygningsstein. Beliggenheten er gunstig, samt topografi og logistikk generelt. Det det er etablert et fuglereservat i Stunesosen. Mineralogi Marmorene i den båndede sonen langs stranda består av henholdsvis kalkspatt eller dolomitt. Dolomittmarmoren ser ren ut men har noen tynne bånd med silikater. Kalspattmarmoren har bånd med litt grafitt som gjør den gråbåndet. Også litt muskovitt kan ses i båndene med kalkspattmarmor. Den grovkornede kalkspattmarmoren i veiprofilet er nærmest monomineralsk kalkspatt.
Historikk
Blokk er tatt ut fra nevnte veiskjæring og fra strandprofilet. Fra disse er det er framstilt polerte plater.
Beliggenhet
Lokaliteten eller profilet ligger på Rotneset vest for Evenes kirke, og strekker seg langs stranda fra kaia for hurtigbåten over Ofotfjorden til Kjeldebotn. Adkomst til lokaliteten langs vei er på bygdeveien mot Evenes kirke, som tar av fra E10 like øst for innkjøringa til Evenes flyplass. Det er omtrent 4 km langs denne til kaia for hurtigbåten. Marmoren er blottet i noen få veiskjæringer på bygdeveien mellom Evenes kirke og Stunesosen. Langs stranda er et kontinuerlig ca. 2 km langt profil av marmoren blottet mellom hurtigbåtkaia og Stunesosen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Marmor i strandkanten"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Zwaan, K.B.; Motuza, G.; Melezhik, V.A.; Solli, A.; Roberts, D. , 2002
Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.088;43 sider
Abstrakt:
Rapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster av økonomisk interesse. Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av geologien på dette kartet. Feltet kjennetegnes ved ulike varianter av karbonatbergarter i en komplisert tektonisk lagrekke. Det er derfor utført en detaljert kartlegging i målestokk 1:5.000 for hoveddelen av området, mens mindre deler er kartlagt i 1:20.000. ved hjelp av karbon- og strontiumisotoper er det utført kjemostratigrafiske aldersbestemmelser på de ulike kalkspatmarmorene. Videre er bergartene undersøkt i mikroskopet for å avdekke karakter av de omdannelsene som har påvirket bergartene etter at de var avsatt. Undersøkelsene har gitt god oversikt over den geografiske og geologiske fordelingen av de ulike bergartstyper også mot dypet. De ressursmessig mest interessante marmorlagene finnes i bestemte soner i den nydefinerte tektoniske lagrekke. Marmorlagene er kvalitetsbedømt ved systematisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Rapporten inneholder også en referanseliste over de omfattende karbonatundersøkelser som tidligere er gjort i dette området.

Navn på prøvepunkt: Blokk 2
(Objekt Id: 23604 603,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 569010 m. Nord: 7594448 m.
Lengdegrad: 16.6840050 Breddegrad: 68.4542060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N):


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse