English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1853 - 604 Evenesmarka
(Objekt Id: 23613)
(Sist oppdatert: 04.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Tjeldsundet (1332-3) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 571354 m. Nord: 7600275 m.
Lengdegrad: 16.7452240 Breddegrad: 68.5058580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 13.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Håfjellsmulden har lag med rosa fargebåndet marmor, hvit dolomitt og andre enheter med grå marmor. Den vestlige sjenkelen har fargebåndet marmor som er undersøkt i Kjeldebotn-området og på nordsiden av Ofotfjorden i Evenesmarka. I Skånland kommune i Troms fylke, der den er sterkt foldet og tektonisk påvirket på Hinnøya mot Harstad. Det synes å være to nivåer med fargebåndet marmor hvor den vestligste har flest blotninger fra nord for Evenes flyplass i Skånland kommune og nordover til Tjeldsundet og Hinnøya. Mektigheten på den østlige sonen synes ut fra det som er blottet mindre. De to sonene kan også være de samme etter tett foldning. Den fargebåndede marmoren kan følges rundt ombøyningen av Håfjellsmulden og er undersøkt med prøvedrift på Løhammeren (se denne lokaliteten) langs den SØ-lige sjenkelen i Håfjellsmulden. Marmoren i Evenesmarka er kun registrert og vurdert i felt. Vurdering Evenesmarka er et av områdene på grensa mellom Nordland og Troms fylker med rosa fargebåndet marmor. Ved gunstige lokaliteter logistisk, riktig farge og betydelige reserver kan en forekomst være interessant. Ofte er problemet med den fargebåndede marmoren at mektigheten på de brytbare mest attraktive lagene er for liten. Dette er sannsynligvis tilfelle for lokaliteten i Evenesmarka. Mineralogi Hovedmineralene i den fargebåndede marmoren er rosa og grå kalkspatt. I underordnet mengde oppptrer dolomitt og muskovitt, kvarts og feltspatt. Lokalt opptrer også noen korn av fuchsitt.
Historikk
Mineralutvikling AS har undersøkt og tatt ut blokk av fargebåndet marmor fra Skånland kommune. Lødingen Stenindustri AS har tatt ut blokk av rosa fargebåndet marmor på Hinnøya (Lindahl 2011).
Beliggenhet
Lokaliteten ligger i veiskjæring langs bygdeveien som tar av fra E10 mot nord ca. 2 km øst for avkjøringen til Evenes flyplass, skiltet til Boltåsen og Kvitforsen. Avstanden til lokaliteten fra E10 er ca. 2 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Zwaan, K.B.; Motuza, G.; Melezhik, V.A.; Solli, A.; Roberts, D. , 2002
Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.088;43 sider
Abstrakt:
Rapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster av økonomisk interesse. Kartleggingen har resultert i et digitalt kart over berggrunnsgeologi og strukturgeologi i området. Denne rapporten er lagt opp som en beskrivelse av geologien på dette kartet. Feltet kjennetegnes ved ulike varianter av karbonatbergarter i en komplisert tektonisk lagrekke. Det er derfor utført en detaljert kartlegging i målestokk 1:5.000 for hoveddelen av området, mens mindre deler er kartlagt i 1:20.000. ved hjelp av karbon- og strontiumisotoper er det utført kjemostratigrafiske aldersbestemmelser på de ulike kalkspatmarmorene. Videre er bergartene undersøkt i mikroskopet for å avdekke karakter av de omdannelsene som har påvirket bergartene etter at de var avsatt. Undersøkelsene har gitt god oversikt over den geografiske og geologiske fordelingen av de ulike bergartstyper også mot dypet. De ressursmessig mest interessante marmorlagene finnes i bestemte soner i den nydefinerte tektoniske lagrekke. Marmorlagene er kvalitetsbedømt ved systematisk prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Rapporten inneholder også en referanseliste over de omfattende karbonatundersøkelser som tidligere er gjort i dette området.

Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse