English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1860 - 602 Tørnholmen
(Objekt Id: 23650)
(Sist oppdatert: 06.12.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Stamsund (1131-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452241 m. Nord: 7556561 m.
Lengdegrad: 13.8516230 Breddegrad: 68.1188660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 06.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergart er en monzonitt som er middel- til grovkornet.. Den har en brunlig fargetone men også varianter har blålig til grønnlig fargetone. Bergarten er homogen og noe oppsprukket. Monzonitten er av prekambrisk alder og en del av Lofotbergartene. Mineralogi Monzonitten har en normal monzonittisk sammensetning, hovedsakelig feltspatt og pyroksen som mørkt mineral. Korn av oksyd, sannsynligvis magnetitt og ilmenitt, kan observeres. Bruk Det er tatt ut flere tusen m3 stein fra Tørnholmen til utbyggingen av hamna i Stamsund. Dette kan ses tydelig på Norgeibilder. Vurdering Bruddene på Tørnholmen og i Stamsund er brukt til etablering av havn og moloer og andre bygningsmessige anlegg i Stamsund. Det er ikke gjort undersøkelser av bruddområdene på Tørnholmen og i Stamsund om fargetonen er tilstrekkelig homogen og om steinen er massiv nok for produksjon av stor blokk som er aktuell i dagens situasjon. Det er vanskelig å tenke seg et større steinbrudd på disse lokalitetene nær sentrum i Stamsund. Hel og homogen stein av denne typen må en søke på andre lokaliteter om utsiktene på markedet er gode.
Historikk
Hovedmengden av steinen ble tatt ut mellom 1915 og 1926 til kaibyggingen i Stamsund i regi av regi av væreieren J. M. Johansen. Det aller meste av steinen fra bruddet på Tørnholmen er brukt til bygging av moloene. Bruddet på selve Tørnholmen har et areal på ca. 100 x 80 m, mens uttaket av stein på den lille flatsprengte holmen er ca. 50 x 70 m. Det er imidlertid sagt at det var en viss aktivitet på hugging av stein i området fram til ca. 1960.
Beliggenhet
Tørnholmen er en av holmene like utenfor Stamsund hamn. Det er kort avstand over sundet fra Stamsund sentrum. Holmen er tilgjengelig kun med båt fra Stamsund. Bruddområdet ligger på den sørlige enden av holmen, og er tydelig synlig på flyfotoer og norgeibilder. En liten holme ved sørspissen av Tørnholmen er knyttet sammen med naboholmen med en kort molo.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Navn på lokalitet: Liten holme
(Objekt Id: 23651 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Stamsund (1131-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452200 m. Nord: 7556542 m.
Lengdegrad: 13.8506690 Breddegrad: 68.1186970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse