English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1860 - 603 Bjørnhalsen
(Objekt Id: 23652)
(Sist oppdatert: 06.12.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Stamsund (1131-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452430 m. Nord: 7557616 m.
Lengdegrad: 13.8556960 Breddegrad: 68.1283580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 06.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mineralogi Bergarten har en normal monzonittisk sammensetning, hovedsakelig feltspatt og noen mørke mineraler, hovedsakelig pyroksen. Korn av oksyd, sannsynligvis magnetitt og ilmenitt kan observeres. Falck-Muus & Neumann (1960) beskriver bergarten som vakker med ”labradorskimmer”, svakt rødfarget i feltspatten. Monzonitten er lysere enn for eksempel den i Mortsund. Bruk Ikke kjent annen bruk av steinen fra Bjørnhalsen utenom den nevnte leveransen som Ankerske hadde. Vurdering Lokaliteten ligger for nær innpå tettbebyggelsen i Stamsund til at en kan tenke se uttak av stein på Bjørnhalsen i dag. Hel og homogen stein av denne typen må en søke på andre lokaliteter om utsiktene på markedet er gode.
Historikk
Hamran (2000) sier at Ankerske tok ut stein i Stamsund i 1919 uten at lokaliteten er beskrevet nærmere. Ankerske sikret seg imidlertid rettighetene i 1920 på Bjørnhalsen (Jaros 1969). Det ble etter det tatt ut stein og levert 150 m2 slipte plater av steinen i 1932. Spor etter uttaket er ikke kjent i dag. Det ble sannsynligvis tatt i området langs veien til innkjøringa til Stamsund.
Beliggenhet
Bjørnhalsen er en rygg i terrenget like nord for dagens Aker Seafoods anlegg lengst nord i havneområdet i Stamsund.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse