English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1860 - 604 Mortsund
(Objekt Id: 23653)
(Sist oppdatert: 16.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Flakstad (1031-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443250 m. Nord: 7552699 m.
Lengdegrad: 13.6375500 Breddegrad: 68.0826040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 06.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Monzonite Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Monzonitten med brunlig fargetone finnes i et område som strekker seg fra Selneset via Mortsund til Ure. Bergarten finnes i hele fiskeværet Mortsund, hvor det i den senere tid er gjort utbedringer av havna, og flere uforvitrede skjæringer viser steinens kvalitet. Det ble i denne forbindelse også etablert et brudd for molo- og kaistein ved havna i Mortsund. Bergarten i dette området er en monzonitt med samme tekstur som en finner i Arctic Black fra Lødingen Stenindustri AS. Steinen fra Lødingen Vestbygd har en svak grønnlig fargetone mens steinen fra Mortsund har en markant brunlig fargetone. Det kan forventes at steinen fra Mortsundområdet har samme gode tekniske egenskapene som Arctic Black. I Mortsund-området er bergarten lite oppsprukket og homogen. Mineralogi Bergarten består av feltspatt (labrador) og pyriksen (augitt) som hovedmineraler. I tillegg er det litt magnetitt og ilmenitt i bergarten. Lokalt kan også litt epidot finnes. Bruk Monzonitten i Mortsund er brukt til utbygging av fiskeværet og til kaier og fundamenter til bygninger. De siste årene er det gjort ei større utbygging av havna med ny molo. Monzonitten er tatt i ei skjæring midt i fiskeværet. Vurdering Fiskeværet Mortsund eies og drives i dag av familien Statle som ikke er motstander av at det tas ut stein fra området. Det er til og med mulig at noe kan tas fra selve sentrum i fiskeværet for å tilrettelegge ytterligere utbygging for turisme. Den lave fjellryggen ovenfor været er kanskje mer aktuell for uttak, men her ligger også vannforsyningen til fiskeværet (Lindahl 2006b). I undersøkelsene som ble gjort i 2006 (Lindahl 2006b) ble også halvøya Selneset befart som viste at denne har samme typen bergart. Logistikken for drift er her mye bedre enn i selve Mortsund. Topografien er perfekt og det er bygdevei utover halvøya, hvor det også finnes noen få bolighus/sommerhus. Monzonitten i Mortsund har høyst sannsynlig av samme gode tekniske kvalitet som den monzonitten som ble tat ut på Annfinnslett i Lødingen Vestbygd. Den brunlige fargetonen vil sannsynligvis være mer attraktiv og kunne gi en høyere pris i markedet enn den svakt grønnlige tonen i Lødingen Vestbygd. Monzonitten har et klart potensial som bygningstein.
Historikk
Falck-Muus & Neuman (1960) nevner steinen fra Mortsund i arbeidet for Granittkommisjonen. Lindahl (2006b) har kartlagt området og samme bergarten finnes i sentrum av fiskeværet og i ryggen som strekker seg fra været mot NØ ovenfor sentrum av Mortsund. Den første henvendelse til NGU og Nordlandsprogrammet om bergarten fra Mortsund kom på 1990-tallet fra T. Møllersen som den gang var næringssjef i Vestvågøy kommune. Nordlandsprogrammet fikk sendt inn blokk til NGU og slabs ble produsert på Løkken. I 2006 tok NGU ut flere småblokker fra området for å teste homogeniteten av bergarten. Disse prøvene ble avhentet, saget og polert hos Lødingen Stenindustri AS.
Beliggenhet
Mortsund er et lite fiskevær som ligger på Vestvågøy, ca. 10 km fra Leknes. For å komme til været kan en ta av fra E10 ved Leknes på merket vei mot Mortsund. Lokaliteten Mortsund er registrert med sentrum i selve fiskeværet. Det er også samme typen stein på fjellryggen NØ for sentrum av fiskeværet og på Selneset, ei halvøy som stikker ut mot sør, ca. 2 km nord for Mortsund.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Brudd + bruk av blokk fra bruddet"

Navn på lokalitet: Mortsund 1
(Objekt Id: 23654 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Flakstad (1031-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443400 m. Nord: 7553049 m.
Lengdegrad: 13.6409650 Breddegrad: 68.0857720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 06.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Selneset
(Objekt Id: 23655 604,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vestvågøy (1860)
Kart 1:50000: Flakstad (1031-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443249 m. Nord: 7554319 m.
Lengdegrad: 13.6366910 Breddegrad: 68.0971300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 06.des.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse