English version
MALMDATABASEN
Registrering 1824 - 006 Båtstrand
(Objekt Id: 2375)
(Sist oppdatert: 25.06.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419862 m. Nord: 7320098 m.
Lengdegrad: 13.2347370 Breddegrad: 65.9915680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Ag
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Mineralisering
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 40 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øverste allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :40 / 90 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Båtstrand er Pb-Zn-mineralisering knyttet til kvartsganger i finkornet kalkspatmarmor. Over en mektighet på 6-7 m opptrer flere steiltstående ganger bestående av ren, hvit hydrotermalkvarts med få cm til 0.5 m mektighet. Gangene har hovedretning 40/90, men har uregelmessige utstikkere ut i marmoren. 40/90 er også retning for seinere oppsprekking som har tektonisert kvartsgangene. Tremolitt er vanlig langs kontakten kvarts/marmor og på sprekker (40/90) inne i kvartsgangene. Sinkblende og blyglans som årer i kvartsen (prøve 01 og 03) og langs kontakten kvarts/marmor (02). Ved UTM 419930 7320300 er det sprengt ut 10 m3. 0.5 m mektig steiltstående kvartsgang har litt urelmessig forløp. Pb-Zn-årer i kvarts og langs kontakten kvarts/marmor. 10 m mot øst er det en 2x2x2 m synk (skjerp 1). 5 cm mektig kvartsåre med blyglans og sinkblende i skifrig, tektonisk sone (40/90) i marmoren. Også kvartsen er tektonisert.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0233.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga og sl i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0233.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Sl og ga på kontakten kvarts/marmor.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0233.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Ga og sl i kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3117 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Fustvatnet (1926-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 419872 m. Nord: 7320097 m.
Lengdegrad: 13.2349580 Breddegrad: 65.9915700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb Zn Ag
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
10 m øst for hovedforekomsten er det en 2x2x2 m synk (skjerp 1). 5 cm mektig kvartsåre med blyglans og sinkblende i skifrig, tektonisk sone (40/90) i marmoren. Også kvartsen er tektonisert.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse