English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 025 Segelnes
(Objekt Id: 2399)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Skjomen (1331-1) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 592032 m. Nord: 7596296 m.
Lengdegrad: 17.2469910 Breddegrad: 68.4641780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Mangan
Element(er): Fe Mn
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 7.7 % 02.12.1992
Fe-total 37 % 02.12.1992
MnO 3.1 % 02.12.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 40 Retning: 270
Feltstupning: 35
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen-gruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karb.gl.sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :240 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Segelnes-malmen er 0,3 m og 1 m tykk med meget avgrenset tonnasje: Anslått dybde langs Tonnasje m.o.h Tykkelse Lengde langs malmfallet sp.v.3,3 ---------------------------------------------------------------------- 40-50 1m 40m 50m 6600 tonn 0,3m 100m 50m 4950 " ---------------- Sum 11500 tonn 2 kjemiske analyser (Norsk Jernverk lab. 1977) gir følgende resultater: Fe-tot. Fe.-magn. TiO2 MnO P S ------------------------------------------------------ 38,2 9,9 0,20 3,10 0,204 <0,004 37,0 5,5 0,20 3,23 0,244 <0,004

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Føyn, S. , 1954
Jernmalmforekomster i Skjomen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2071;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er en brevkopi fra NGU til Arbeidsformidlingen i Ankenes og behandler jernmalmforekomster i Skjomen. Forekomstene Lapheimen og Matlilemmen blir betraktet som lite interessante og en nøyere undersøkelse vil ikke bli prioritert.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0257.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Skifrig fattig magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 025 Segelnes

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0257.01 Fastfjell 33 74 5 18 34 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0257.01 3.0 3.0 2 .2 323 1.00 2 2 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0257.01 64 47 445 6.99 5.00 5.00 2 27.0 21.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0257.01 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse