English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 005 Larsseljafolden
(Objekt Id: 2408)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 587332 m. Nord: 7603196 m.
Lengdegrad: 17.1381880 Breddegrad: 68.5275170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 24 % 23.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 30 Retning: 230
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatgl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :200 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Larsseljafolden magnetitt- og hematittmalm: Malmen er grovkornet magnetitt og blandet hematitt, 0.1-2.5m tykk. Det er 3 malmsteder langs den 1.2km lange strøklengde i grensen marmor/karbonat-glimmerskifer i folden. Tonnasje: Larsselja: 1m tykk, 100m lang, 50m dyp, spes.v. 3.2 gir 16.000 tonn. 400m sør for Larsselja: 1m tykk, 100m lang, 50m dyp, spes.v. 3.2 gir 16.000 tonn. Bjørnholla: 2m tykk, 100m lang, 50m dyp, spes.v. gir 32.000 tonn. Sum 64.000 tonn. Helt tydelig er malmen avgrensede linser og ikke sammenhengende langs den 1.2km lange strøklengden. I hvertfall sees klare malmutkilinger. 3 prøver av hematittmalm og 5 prøver av magnetittmalm er analysert ved Norsk Jernverks lab 1977. malm Fe tot. Fe magn. P S Larsselja 0.8m mt. 21.3% 19.3% 0.12% 0.07% Larsselja hem. 35.7% 22.6% 0.306% 0.002% Larsselja 2.5m hem. 31.2% 1.0% 0.26% 0.01% 400m S for Larsselja 1.0m hem. 48.6% 6.4% 0.112% 0.005% 400m S for Larsselja mt. 19.6% 16.8% 0.120% 0.009% 400m S for Larsselja mt. 24.8% 19.2% 0.200% 0.010% 400m S for Larsselja 0.6m mt. 23.6% 19.3% 0.17% 0.01% Bjørnholla 2.0m mt. 32.8% 30.5% 0.21% 0.02% Aritmetrisk middel: mt.malm 24,4% 21.0% 0.187% 0.017% mt.hem.malm 38.5% 10.0%

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansson, J. A. , 1914
Om Astafjordens, JÌgteviks och StrÎmbottens jÌrnamlmsfelt paa AndorgÎn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4137;1 sider
Abstrakt:
Andørja er oppbygd av glimmerskifer med innleiringer av kalkstein og jernmalmer. Lagstillingen er stort sett flatt heldende mot SØ, men varierer noe. Skiferen er her og der gjennombrutt av granitt og pegmatitt. Jernmalm forekommer i tre nivåer. Det mellomste ligger 400 - 500 m over det undre i lagfølgen. Den mellomste malmformasjonen er uten sammenlikning den viktigste. Til den hører Asta, Jektvik og Strømbotn feltene. Malmen forekommer i opptil 20 - 30 m mektighet ( iberegnet mindre gråbergs innleiringer). Malmen består for største delen av en finkornet blanding av magnetitt og kvarts ved siden av endel granat og hornblende. Denne varietet holder vanlig 30-35 % Fe (total), 1 - 1,5% P og 0,1 - 0,3% S. I en mindre del av malmen inngår hornblende i overveiende mengde, mens jerngehalten er 20 - 25% eller lavere. Enkelte steder kan en se at malmleiene er tykkere, andre steder kiler de ut. Da hele området utgjør en 20 - 30 km2, er det tydelig at malmkvantitetene er store, selv om man regner med at bare halve arealet er verd å bryte. Malmen vil kunne brytes dels i dagbrudd dels i horisontale strosser.

Poulsen, A.O. , 1952
Mineralforekomster i Astafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1872;2 sider
Abstrakt:
Flere malm og mineralforekomster er befart, og dette er en foreløpig rapport fra befaringene, Kalkstein, grafitt, sink (v/Niingvann) jernmalm- forekomster blir omtalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0267.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0267.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, rusten, fattig og båndet.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0267.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Fattig magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Larsselja syd
(Objekt Id: 6844 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 587232 m. Nord: 7602796 m.
Lengdegrad: 17.1354030 Breddegrad: 68.5239640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Anomali med 1 m tykkelse og 100 m lengde.

Navn på lokalitet: Bjørnholla
(Objekt Id: 6845 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 587782 m. Nord: 7602946 m.
Lengdegrad: 17.1489830 Breddegrad: 68.5251360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Anomali med 2m mektighet og 100 m lengde.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 005 Larsseljafolden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0267.01 Fastfjell 8 36 6 16 9 .2 4.0
NO0267.02 Fastfjell 75 96 2 34 65 .1 2.0
NO0267.03 Fastfjell 40 33 2 18 12 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0267.01 3.0 3.0 2 .6 166 1.00 5 2 .06
NO0267.02 3.0 4.0 4 .2 152 1.00 2 2 1.10
NO0267.03 3.0 3.0 2 .2 9 1.00 2 4 .05
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0267.01 26 22 152 19.39 3.00 5.00 1 221.0 13.00
NO0267.02 75 68 457 4.65 10.00 5.00 2 7.0 46.00
NO0267.03 41 51 280 2.15 2.00 5.00 1 10.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0267.01 2
NO0267.02 4
NO0267.03 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse