English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 007 Gorsajoka
(Objekt Id: 2411)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 588682 m. Nord: 7604246 m.
Lengdegrad: 17.1721190 Breddegrad: 68.5365040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe 20 % 25.09.1992
P .4 % 25.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1920 - 1925 Røsking
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 220 / 30 Retning: 290
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Ofotendekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatglimmersk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :220 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gorsjoka finkornet magnetittmalm, tildels fosforrik. Draget kan følges fra Gorsjoka i NØ 1km SV-over som flere opptil 0.5-2m tykke malmlaglinser. Største malmskjæring er 6m tykk (Svartberget 500m SV for Gorsjoka). Ellers opptrer flere 0.1-0.5m tykke malmbånd. Det er 10 røskegrøfter fra 1920 årene i det 1km lange draget. De 3 hovedmalmstedene er: Gorsjoka 405 m.o.h. UTM 589050-7604900 Svartberget 350 m.o.h. UTM 588750-7604450 Kvigelva 280 m.o.h. UTM 588550-7604150 Tonnasjen er: Tykkelse Lengde Dyp langs malmfall Tonnasje Gorsjoka 2m 100m 50m 32.000 Svartberget NØ 2m 100m 50m 32.000 Svartberget skjerp 6m 70m 50m 67.200 Kvigelva NØ 2m 100m 50m 32.000 Kvigelva SV 2m 100m 50m 32.000 ----------------------------------------------------------------------------------------- Samlet tonnasje: 195.200 8 prøver analysert ved Norsk Jernverk 1977: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S Gorsjoka bekk 34.5 31.4 0.86 0.03 Svartberget 24.5 19.1 0.06 0.46 0.684 0.22 200m SV for Svartberget 26.0 23.6 0.44 0.34 0.219 0.004 90m NØ for Kvigelva 34.4 31.1 0.76 0.23 0.211 0.006 90m NØ for Kvigelva 29.7 25.7 0.05 0.26 0.249 0.009 Kvigelva nordsida 29.6 25.4 0.12 0.37 0.200 0.004 Kvigelva sørsida 16.7 9.2 0.09 0.70 0.155 0.004 Kvigelva sørsida 21.2 15.4 0.06 0.38 0.540 0.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0.20 Aritmetrisk middel: 27.0 22.6 0.22 0.39 0.70 0.036

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Johansson, J. A. , 1914
Om Astafjordens, JÌgteviks och StrÎmbottens jÌrnamlmsfelt paa AndorgÎn.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 4137;1 sider
Abstrakt:
Andørja er oppbygd av glimmerskifer med innleiringer av kalkstein og jernmalmer. Lagstillingen er stort sett flatt heldende mot SØ, men varierer noe. Skiferen er her og der gjennombrutt av granitt og pegmatitt. Jernmalm forekommer i tre nivåer. Det mellomste ligger 400 - 500 m over det undre i lagfølgen. Den mellomste malmformasjonen er uten sammenlikning den viktigste. Til den hører Asta, Jektvik og Strømbotn feltene. Malmen forekommer i opptil 20 - 30 m mektighet ( iberegnet mindre gråbergs innleiringer). Malmen består for største delen av en finkornet blanding av magnetitt og kvarts ved siden av endel granat og hornblende. Denne varietet holder vanlig 30-35 % Fe (total), 1 - 1,5% P og 0,1 - 0,3% S. I en mindre del av malmen inngår hornblende i overveiende mengde, mens jerngehalten er 20 - 25% eller lavere. Enkelte steder kan en se at malmleiene er tykkere, andre steder kiler de ut. Da hele området utgjør en 20 - 30 km2, er det tydelig at malmkvantitetene er store, selv om man regner med at bare halve arealet er verd å bryte. Malmen vil kunne brytes dels i dagbrudd dels i horisontale strosser.

Poulsen, A.O. , 1952
Mineralforekomster i Astafjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1872;2 sider
Abstrakt:
Flere malm og mineralforekomster er befart, og dette er en foreløpig rapport fra befaringene, Kalkstein, grafitt, sink (v/Niingvann) jernmalm- forekomster blir omtalt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0269.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten fattig malm, lite magnetisk. (Fosforholdig)?
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0269.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, fattig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Svartberget
(Objekt Id: 3130 7,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 588682 m. Nord: 7604246 m.
Lengdegrad: 17.1721190 Breddegrad: 68.5365040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Anomali med 6 m mektighet og 70 m lengde.

Navn på lokalitet: Kvigelva
(Objekt Id: 3131 7,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 588482 m. Nord: 7603946 m.
Lengdegrad: 17.1669650 Breddegrad: 68.5338790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe P
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Anomali med 2 m mektighet og 100 m lengde.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 007 Gorsajoka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0269.01 Fastfjell 46 75 7 24 50 .1 2.0
NO0269.02 Fastfjell 33 72 2 18 34 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0269.01 3.0 3.0 2 .2 63 1.00 2 5 .93
NO0269.02 3.0 3.0 4 .2 153 1.00 2 3 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0269.01 20 23 121 3.16 15.00 8.00 2 7.0 12.00
NO0269.02 42 35 470 5.87 6.00 5.00 2 18.0 21.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0269.01 6
NO0269.02 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse