English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 009 Nedre Kleven
(Objekt Id: 2413)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 582532 m. Nord: 7601596 m.
Lengdegrad: 17.0194790 Breddegrad: 68.5146300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 300 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 26 % 28.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1931 - 1931 Kjerneboring
1931 - 1935 Regulær drift Selskap/Institusjon:Arbeiderselskapet med statsstøtte
1936 - 1939 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Sydvaranger
2012 - 2014 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 40 Retning: 260
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :225 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Nedre Kleven magnetittmalm 57-170 m.o.h. Malmen har en underliggende grå kalk og en overliggende finkornet horn- blendeskifer med opptil 4 lag god magnetittmalm, oftest 2m tykk, men fra 1m til maksimalt 8m mere hornblenderik fattig malm. Malmlagene er foldet, og opptrer usammenhengende. Mellom malmlagene er det oftest 2-5m tykk horndlendeskifer. Magnetittmalmen er lokalt svovelkisførende. Det er 0.1m granatfels i malmligg. Dagbruddet har lengde 400m, bredde 40m fra nivå 75- til 170m. I nivå 45 er det drevet en 450m lang stoll langs malmen hvorfra den for en stor del er utstrosset opp mot dagbruddet. Bare ubetydelig malm er igjen mellom dagbruddet og underjordsdrifta. Gjenværende malm 50m nedover fra stollnivå er: 2 lag a'2m tykkelse, lengde 300m og dyp 50m, gir med spes.v. 192.000 tonn. I Nedre Kleven er det boret 1 hull a' 26m midt langs strøklengden. Det er analysert 3 håndstykker (Norsk Jernverks lab. 1976). Fe tot. Fe magn. P S Nordøst i Nedre Kleven 21.0% 13.4% 0.24% 0.11% Midt i Nedre Kleven 34.9% 31.1% 0.27% 0.01% Midt i Nedre Kleven 24.5% 21.2% 0.25% 3.52%

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1978: Bogen jernmalmfelt. Sluttrapport geologi. Int. rapp. Rana Gruber A/S. 10 sider, 51 bilag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0271.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, div.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0271.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, massiv.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0271.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0271.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm, med tynne sulfidbånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 009 Nedre Kleven

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0271.01 Fastfjell 5 31 2 18 9 .1 6.0
NO0271.02 Fastfjell 2 41 2 21 10 .1 2.0
NO0271.03 Fastfjell 3 33 2 17 8 .1 1.0
NO0271.04 Fastfjell 116 40 2 24 11 .2 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0271.01 3.0 3.0 2 .2 4 1.00 3 2 .02
NO0271.02 3.0 3.0 2 .2 63 1.00 2 2 .01
NO0271.03 3.0 3.0 2 .2 10 1.00 2 5 .02
NO0271.04 3.0 3.0 2 .2 35 1.00 2 2 4.58
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0271.01 43 24 194 26.36 2.00 5.00 1 77.0 14.00
NO0271.02 38 20 693 22.25 4.00 5.00 1 57.0 16.00
NO0271.03 40 25 167 24.26 3.00 5.00 1 72.0 13.00
NO0271.04 38 20 190 23.46 2.00 5.00 1 35.0 10.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0271.01 2
NO0271.02 2
NO0271.03 2
NO0271.04 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse