English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 010 Øvre Kleven
(Objekt Id: 2414)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 583132 m. Nord: 7602196 m.
Lengdegrad: 17.0346330 Breddegrad: 68.5198310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 300 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 21 % 28.09.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1913 - 1914 Regulær drift Selskap/Institusjon:Ofoten malmfelt (engelsk)
1913 - 1923 Kjerneboring
1917 - 1923 Regulær drift Selskap/Institusjon:Beer Sonderheim (tysk)
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber
2012 - 2014 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 40 Retning: 260
Feltstupning: 30
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatgl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :225 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Øvre Kleven magnetittmalm (190-350 m.o.h.) Nederst i sørvest er 2 malmlag ca. 2m tykke. 200m videre nordøstover inneholder amfibolitten en 3-4m og en 0.3m tykk magnetittmalm. 40m øst for stollinngangen (nivå 245) opptrer god 4-7m magnetittmalm. Dette midterste hovedmalmlag er stort sett 6-7m tykt i en strøklengde på 350m nordøstover. I nivå 240 går en 260m lang stoll langs malmen med synk oppover 130m og 240m innover stollen. 3 stk mindre etablerte dagbrudd ligger i nivå 275, 295 og 315. Gjenværende malm er: Øvre Kleven 260-350 m.o.h. tykkelse 6m, lengde 350m, dyp 50m med spes.v.3.2 gir 336.000tonn. Øvre Kleven 190-260 m.o.h. tykkelse 2m, lengde 240m, dyp 50m med spes.v.3.2 gir 76.000tonn. Dette gir et totalvolum på 412.800 tonn. I Øvre Kleven er det boret 7 hull tilsammen 291.8 meter, hvorav 107.9 meter i malm. Det er analysert 2 håndstykker fra dagbruddet nivå 275: Fe tot. Fe magn. P S Magnetittmalm 28.3% 23.7% 0.25% 0.02 Mt. imp. i amf. 13.3% 6.2% 0.17% 0.02% ------------------------------------------------------------------------------- Aritm. middel. 20.8% 15.0% 0.21% 0.02%

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1978: Bogen jernmalmfelt. Sluttrapport geologi. Int. rapp. Rana Gruber A/S. 10 sider, 51 bilag.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0272.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, fattig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0272.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm, rusten og fattig.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0272.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rik magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 010 Øvre Kleven

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0272.01 Fastfjell 11 123 32 12 7 .2 2.0
NO0272.02 Fastfjell 71 32 4 13 10 .2 4.0
NO0272.03 Fastfjell 12 37 2 18 7 .1 2.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0272.01 3.0 3.0 2 .7 20 1.00 2 2 .06
NO0272.02 3.0 3.0 2 .2 51 1.00 2 6 2.28
NO0272.03 3.0 3.0 2 .2 102 1.00 2 2 .04
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0272.01 29 16 1242 12.72 3.00 5.00 1 234.0 10.00
NO0272.02 38 17 214 11.70 2.00 5.00 1 48.0 8.00
NO0272.03 40 26 310 21.18 3.00 5.00 1 66.0 13.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0272.01 3
NO0272.02 2
NO0272.03 2


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse