English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 013 Orlihaugen
(Objekt Id: 2417)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 584282 m. Nord: 7602346 m.
Lengdegrad: 17.0628790 Breddegrad: 68.5208320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Røsking
1912 - 1912 Kjerneboring
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 260 / 30 Retning: 280
Feltstupning: 25
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :260 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Fra Orlihaugen kan en 0,6 m tykk mt-malm følges 320 m VSV-over. Lokalt er mektigheten 1-2 m, maksimalt 5 m. Tonnasje ned til 50 m dyp på den 200 m lange og 2 m mektige linsa blir med sp.v. 3,2: 15360 t. 100 m S for Orlihaugen, like syd for Østre Orlimyr, er en 70 m lang røskegrøft på tvers av strøkretningen med 7 stk. 0,6-2 m mektige mt-malmlag i en 80 m bred amfibolittrik sone som strekker seg ØNØ-over mot Røssliakollen. Det er boret 3 hull på tilsammen 157,2 m , derav 20 m i malm, i Orlihaugen. Boringen antas utført i 1912.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Søvegjarto, U. 1978: Bogen jernmalmfelt. Sluttrapport geologi. 10 sider. 51 bilag. Int. rapp. Rana Gruber A/S.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0275.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0275.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Noe forvitret magnetittmalm, rusten.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0275.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm med litt kvarts.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Østre Orlimyr
(Objekt Id: 6850 13,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 584364 m. Nord: 7602300 m.
Lengdegrad: 17.0648490 Breddegrad: 68.5203920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Malmlinse beliggende 330 m.o.h. 2m mektighet og 60 m lengde regnet ned til 40 m dyp gir med sp.v. 3,2: 15360 tonn malm.

Navn på lokalitet: Orlihaugen østre
(Objekt Id: 6851 13,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 584782 m. Nord: 7602446 m.
Lengdegrad: 17.0751900 Breddegrad: 68.5215780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
26.6 % 21.04.1997
33.3 % 21.04.1997
P 0,33 % 21.04.1997

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Malmlinse beliggende 310 m.o.h. 450 m øst for Orlihaugen. 2m mektighet og 60 m lengde regnet ned til 40 m dyp og sp.v. 3,2 gir 15 360 t malm.

Navn på lokalitet: Orlihaugen SV
(Objekt Id: 6852 13,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 583082 m. Nord: 7601346 m.
Lengdegrad: 17.0327240 Breddegrad: 68.5122270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
26,6 % 21.04.1997
31,4 % 21.04.1997
P 0,28 % 21.04.1997
S 0,69 % 21.04.1997

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Malmlinse beliggende 310 m.o.h. 2m mektighet og 60 m lengde regnet ned til 40 m dyp gir med sp.v. 3,2: 15360 tonn malm.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 013 Orlihaugen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0275.01 Fastfjell 15 24 2 15 10 .1 1.0
NO0275.02 Fastfjell 1 17 2 11 12 .1 1.0
NO0275.03 Fastfjell 4 23 3 13 8 .1 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0275.01 3.0 3.0 2 .2 3 1.00 2 2 .02
NO0275.02 3.0 3.0 3 .2 8 1.00 2 2 .16
NO0275.03 3.0 3.0 2 .2 8 1.00 2 2 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0275.01 40 26 341 20.17 3.00 5.00 1 21.0 15.00
NO0275.02 18 15 419 8.48 2.00 5.00 1 20.0 7.00
NO0275.03 34 19 448 16.87 2.00 5.00 1 18.0 12.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0275.01 2
NO0275.02 5
NO0275.03 4


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse