English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 014 Røssalikollen
(Objekt Id: 2418)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 585332 m. Nord: 7602746 m.
Lengdegrad: 17.0888890 Breddegrad: 68.5240990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 25 % 07.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1912 Kjerneboring
1976 - 1976 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 30 Retning: 250
Feltstupning: 20
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogengruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :240 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Røssalikollen hematitt-magnetittmalm 390 m.o.h. Malmen er en grovblandet og meget finkornet bladet 1-3m tykk hematittmalm. Sørvestover er det i hematittmalmhengen 2-3m tykk magnetittmalm. Denne malmen kan følges 150m i strøkretningen. 500m ØNØ, 450 m.o.h.(UTM 585900-7603150) er en bekkeblotning med 0.6m tykk magnetittmalm. Tonnasjen er liten: Tykkelse 2m, lengde 160m, dyp langs malmfall 50m med spes.v. 3.2 gir 51.200 tonn. Det er boret 1 hull på 61m, derav 3m i malm. Boringen antas utført i 1912. 3 kjemiske analyser (Norsk Jernverk lab 1977) viser: Fe tot. Fe magn. P S 3 meter hem. malm 38.8% 6.6% 0.156% 0.002% 3 meter mt. malm 27.4% 20.3% 0.64% 0.01% 0.6 meter mt. malm 25.6% 18.2% 0.41% spor Det er boret 1 hull på 61 m, derav 3 m i malm i Røssalikollen som antas å være utført i 1912.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse