English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 017 Skredlia
(Objekt Id: 2421)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 581682 m. Nord: 7603796 m.
Lengdegrad: 17.0004440 Breddegrad: 68.5345980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 20-30 % 27.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Røsking
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 20 Retning: 240
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonat.glsk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Ukjent Karbonatgl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :200 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skredlia mt,-malm er sydligste skjerp av følgende 3 malmsteder: Skredlia m.o.h. 75m (UTM 581750-7604000),tykkelse 1m,lengde 100m,dyp langs malmfall 50m.Vil med spes.v. 3,2 gi 16000 tonn. 250m vest for Rogndalsvann m.o.h. 175m (UTM 581500-7605200), tykkelse 1m, lengde 100m, dyp langs malmfall 50m. Vil med spes.v. 3,2 gi 16000 t. Botnberget 225m m.o.h.(UTM 580950-7605700), tykkelse 1m, lengde 50m, dyp langs malmfall 20m. Vil med spes.v. 3,2 gi 3200 tonn. Stedet vest for Rogndalsvann ligger i bjørkeskogen og er overdekket,men i følge gamle mutingsrapporter skal der være et skjerp. 2 analyser fra Botnberget viser: Fe tot. Fe magn. P S 35.7% 32.6% 0.22% 0.005% 19.1% 14.7% 0.25% spor

Navn på lokalitet: Rogndalsvatn
(Objekt Id: 10411 17,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 581499 m. Nord: 7605199 m.
Lengdegrad: 16.9970830 Breddegrad: 68.5472320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Stedet ligger 250 m vest for Rogndalsvann i bjørkeskogen i 175 m.o.h.og er overdekket, men i følge gamle mutingsrapporter skal der være et skjerp. Malmlinse som er 1m tykkog 100m lang. Regnet 20 m langs malmfallet, og sp.v. 3,2 gir tonnasje på 16000 t.

Navn på lokalitet: Botnberget
(Objekt Id: 10412 17,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 580949 m. Nord: 7605699 m.
Lengdegrad: 16.9840110 Breddegrad: 68.5518730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Malmlinse beliggende 225 m.o.h.. 1m tykkelse, 50 m lengde og 20 m ned langs malmfallet gir en tonnasje på 3200 t. 2 analyser fra Botnberget viser: Fe tot. Fe magn. P S 35.7% 32.6% 0.22% 0.005% 19.1% 14.7% 0.25% spor


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse