English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 018 Bruelv
(Objekt Id: 2422)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 581282 m. Nord: 7603246 m.
Lengdegrad: 16.9902200 Breddegrad: 68.5297850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,15 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 20-30 % 27.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Prøvedrift
1912 - 1912 Kjerneboring
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 240 / 40 Retning: 240
Feltstupning: 15
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :240 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bruelv mt,-malm ligger 105 og 115 m.o.h De 2 Bruelv-stollene ligger 10 høydemeter rett under hverandre. Nedre stoll er 19m lang og her er 8m-malmen.Øvre stoll er 70m lang med mt,-impregnasjon og 1m mt,-malm. I mt.-malmen her opptrer svovelkis anriket i cm-tykke bånd (1-3 mm svovelkis-korn i grovkornet magnetitt) Det opptrer også diskordante tynne svovelkis-ganger med noe magnetkis og kobberkis inne i jernmalmen. Bruelv-tonnasjen er liten: Nedre stoll-malm:105 m.o.h.,tykkelse 8m,lengde 50m,dybde 20m. Spes.v. 3,2 (svarer til Fe total=25) som gir 25 600 tonn. Øvre stoll-malm:115 m.o.h. ,tykkelse 1m,lengde 50m,dybde 20m. Spes.v. 3,2 (svarer til Fe total=25) som gir 3 200 tonn. Det er boret 4 hull tilsammen 170m derav 17m i malm ved Bruelv. Boringen viser at malm med 30% Fe total er bare 1m og 2m tykk,mens tykkere malm ofte bare holder ca. 20% Fe total.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0280.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0280.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0280.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv magnetittmalm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 018 Bruelv

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0280.01 Fastfjell 20 46 2 32 16 .1 2.0
NO0280.02 Fastfjell 30 17 2 57 29 .1 20.0
NO0280.03 Fastfjell 134 67 3 58 27 .2 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0280.01 3.0 3.0 2 .6 8 1.00 2 2 .03
NO0280.02 3.0 3.0 2 .4 5 1.00 2 7 .24
NO0280.03 3.0 3.0 2 .5 57 1.00 2 2 2.16
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0280.01 36 10 5427 17.48 2.00 5.00 1 88.0 6.00
NO0280.02 17 13 4137 8.75 3.00 5.00 1 103.0 14.00
NO0280.03 35 13 2001 10.66 4.00 5.00 1 51.0 13.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0280.01 2
NO0280.02 2
NO0280.03 5


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse