English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 019 Svinhallaren
(Objekt Id: 2423)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 580732 m. Nord: 7602746 m.
Lengdegrad: 16.9763710 Breddegrad: 68.5254610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: ,038 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-total 20-30 % 27.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1898 - 1904 Prøvedrift
1976 - 1977 Geologi Selskap/Institusjon:Rana Gruber

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen gruppen Formasjon: Håfjell jernmalmformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Biotitt gl.skifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :360 / 0 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Svinhallaren fosfor-rik grovkornet mt,-malm,m.o.h. 80m,tykkelse 0,7m, lengde 100m,dybde 50m.Tonn spes.v. 3,2 =11 200 tonn 2 kjemiske analyser fra stollen viser: Fe tot. Fe magn. MnO TiO2 P S 30.5% 23.0% 0.39% 0.29% 1.230% 0.009% 17.7% 8.9% 0.30% 1.04% 0.148% 0.008% Impregnasjonsmineralisering (17.7% Fe tot.) er veldig høy i titan. Den beste malm 23.0% Fe magn. og 1.23% P svarer til 31.7 vekt% magnetitt og 6.6 vekt% apatitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0281.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten malm med sulfider. (Lite magnetisk).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0281.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittmalm med magnetkis. Noe rust.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0281.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Magnetittbånd med lyse bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0281.04 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Rusten magnetittmalm med magnetkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 019 Svinhallaren

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0281.01 Fastfjell 50 10 2 28 14 .1 2.0
NO0281.02 Fastfjell 78 29 2 33 18 .1 2.0
NO0281.03 Fastfjell 1 29 2 18 6 .1 1.0
NO0281.04 Fastfjell 200 40 5 136 72 .6 7.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0281.01 3.0 3.0 6 .2 3 1.00 2 5 1.04
NO0281.02 3.0 3.0 2 .2 5 1.00 2 2 2.59
NO0281.03 3.0 3.0 2 .2 8 1.00 2 5 .03
NO0281.04 3.0 7.0 2 .3 2 1.00 2 2 13.25
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0281.01 9 8 4164 3.55 2.00 5.00 1 42.0 11.00
NO0281.02 23 12 640 12.86 3.00 5.00 1 36.0 8.00
NO0281.03 37 15 779 19.99 2.00 5.00 1 79.0 12.00
NO0281.04 9 5 524 18.77 2.00 5.00 1 64.0 11.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0281.01 5
NO0281.02 2
NO0281.03 10
NO0281.04 6


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse