English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 026 Grønlikollen
(Objekt Id: 2430)
(Sist oppdatert: 25.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 575832 m. Nord: 7600046 m.
Lengdegrad: 16.8545080 Breddegrad: 68.5026260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Fe-mag. 18.8 % 03.12.1992
P 1.3 % 03.12.1992

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 360 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Bogen-gruppen Formasjon: Håfjell jernformasjon

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Apatitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Ukjent Karbonatgl.sk. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Ukjent Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning Strøk/Fall :360 / 25 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En god blotning (50 m.o.h.) er den nye hovedveiskjæring øst for Osvann, UTM 576000 7699900.UTM 576000 7599900 ------------------------------- Her er mineraliseringen en 0,1 m mektig, fosforrik magnetitt midt inne i 1,6 m amfibolitt som ligger mellom kalk og glimmerskifer. En analyse (Norsk Jernverk lab. 1977) gir (%): Fe-total Fe-magn. Mn P S ----------------------------------------- 28,9 18,8 0,04 1,31 0,80 som tilsvarer: 26,0 vekt% magnetitt 7,1 " apatitt 1,5 " svovelkis 9,3 % Fe-silikat

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0288.01 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. magnetitt-diss. i kvartsitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0288.02 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatglimmerskifer med pyxx fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0288.03 Fastfjell
Prøvetaker: Sørdal, T./...Lager: Løkken
Kommentar: Granatglimmerskifer fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 6855 26,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 575832 m. Nord: 7600046 m.
Lengdegrad: 16.8545080 Breddegrad: 68.5026260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Magnetitt-lokalitet 75 m.o.h. med tykkelse <1m.

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 6856 26,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 576332 m. Nord: 7600796 m.
Lengdegrad: 16.8672830 Breddegrad: 68.5092140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Magnetitt-lokalitet 220 m.o.h. med tykkelse <1m.

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 6857 26,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 575932 m. Nord: 7602146 m.
Lengdegrad: 16.8585010 Breddegrad: 68.5214240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Magnetitt-lokalitet 240 m.o.h. med tykkelse <1m.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 026 Grønlikollen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0288.01 Fastfjell -16 -32 -81 46 38 -16.2 1.0
NO0288.02 Fastfjell 41 90 8 22 20 -1.0 4.0
NO0288.03 Fastfjell -1 83 -5 25 52 -1.0 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0288.01 3.0 3.0 -20 -16.2 99 -16.20 -20 -20 -20
NO0288.02 3.0 3.0 -20 -1.0 137 1.08 -20 -20 -20
NO0288.03 3.0 3.0 -20 -1.0 504 -1.00 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0288.01 .02 131 -16 9900 32.10 -30.00 -30.00 184.0 -16.20
NO0288.02 .21 105 30 849 4.47 -30.00 -30.00 65.3 3.35
NO0288.03 -.09 71 21 2450 3.95 -30.00 -30.00 45.2 20.80
------------------
Prøvenr. B*
NO0288.01 -81
NO0288.02 -5
NO0288.03 -5


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse