English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3446 - 601 Buhammeren
(Objekt Id: 24305)
(Sist oppdatert: 17.12.2013)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Gran (3446)
Kart 1:50000: Gran (1815-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 583351 m. Nord: 6690121 m.
Lengdegrad: 10.5099240 Breddegrad: 60.3390150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er hvit, middelskornet kalkspatmarmor med brune tegninger og markerte mørke striper. Steinen pryder flere store bygg hovedstaden, blant annet i bygningene til det som engang var Aker Sparebank. Den er brukt på gamle Skaugum, i Norges bank på Gjøvik og på Hadeland pryder den alteret i Nicolaikirken på Granavollen. Også på kontinentet er marmoren brukt, idet den ble eksportert både til Tyskland og Holland tidlig på 1900-tallet.
Historikk
Den første driften startet år 1900 av Andreas N. Berger som skrev kontrakt med grunneier Ole P. Wien. Denne driften tok raskt slutt, men i slutten av 1920-åra ble det inngått avtale med John F.A. Køltzow som drev stenhoggerfirma i Oslo. Marmorblokk ble sprengt ut med krutt, men lønnsomheten var dårlig og driften ebbet ut. På 1930-tallet ble det inngått avtale med Ankerske på Fauske som tok ut blokk ved hjelp av wiresaging, men lønnsomheten ble også nå for dårlig slik at driften ble avsluttet før 2. verdenskrig. Ankerske hadde fortsatt kontraktfestede rettigheter, og ny prøvedrift ble startet i 1967. Men marmoren var for oppsprukket og skrotprosenten for høy til å gi lønnsom drift. Ankerskes rettigheter utløp i 1975.
Beliggenhet
Bruddet ligger sørvest for Gran sentrum. I luftlinje er avstanden 4 km. En privat vei går 40 m sør for bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Info-tavle ved bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Fra bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
534601 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse