English version
MALMDATABASEN
Registrering 1826 - 004 Middagstuva
(Objekt Id: 2433)
(Sist oppdatert: 10.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 478142 m. Nord: 7281798 m.
Lengdegrad: 14.5247720 Breddegrad: 65.6573260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serpentin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kromitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart serpentinitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Peridotitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kromitt og magnetitt (og lokalt kobbermineraler) opptrer i tre serpentin- omvandlede ultrabasittlinser som disseminasjonsbånd og massive små linser. De opptrer spredt over hele kroppens utgående, men det er også områder hvor mineralisering ikke kan observeres. Det er en viss skifrighet i serpentinittene som er parallell med foliasjonen i området (Ø-V). De oksyd- anrikede båndene har også stort sett denne retningen, men det forekommer også oksydanrikning på sprekker og mer uregelmessige anrikninger. De oksydanrikede båndene har sjelden mektigheter over 5-10cm, men det fore- kommer ofte flere parallelle bånd over 1-2m mektighet med noen timetres ut- holdenhet. Utenfor båndene er det ofte svakere disseminasjon. Den midterste serpentinkuppen, som har utgående på 500x200m, har best mineralisering: I NØ-enden (UTM 478210 7282000) synes det å være røsket litt i en massiv, Ø-V-gående kromitt-magnetitt-linse (prøve 02) på 2mx10cm. Det er en god del relativt rik kromitt-disseminasjon (03) også utenfor denne linsa. Ved UTM 478160 7281950 er det nok en kromitt-magnetitt-anrikning (04) over 0.5m og minst 10m lengde: Tynne semimassive bånd med disseminasjon imellom. 0.5-1mm store kromittkorn. UTM 477860 7281960: Flere 2-3cm mektige kromitt-magnetitt-bånd i serpentinitt over ca. 0.5m mektighet (01). I den østligste serpentinitt-linsen er det noe mindre kromitt. Ca. 100m inne på svensk side (UTM 478600 7282100) er det utbrudt 15m3 i en skrent. I en opptil 0.5m mektig tektonsk sone (faller 30 grader mot sør) er det lag og årer av finkornet, massiv magnetitt og malakitt (+andre Cu-mineraler?) (05), som har høyt gullinnhold (ca. 1.5 g/t). I den vestligste linsen som er mindre enn de andre, er det litt kromitt og magnetitt i et 0.5-1m mektig disseminasjonsbånd (07) nær toppen (UTM 477470 7281910). Ved UTM 477530 7281960 er ei 8x2m stor kalkspatlinse i serpentinitten. Den er impregnert med magnetitt og noe kobberkis (06), og inneholder ca. 1 g/t gull. Kalkspat forekommer også i årer i serpentinittene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv kromitt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0291.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med kromitt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4015 4,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 477792 m. Nord: 7281758 m.
Lengdegrad: 14.5171690 Breddegrad: 65.6569430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med kromitt-magnetitt-bånd.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4016 4,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 478092 m. Nord: 7281748 m.
Lengdegrad: 14.5236930 Breddegrad: 65.6568740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med kromitt-mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4017 4,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 477462 m. Nord: 7281757 m.
Lengdegrad: 14.5099950 Breddegrad: 65.6569190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kalkspat med mt-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 4
(Objekt Id: 4018 4,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 477402 m. Nord: 7281707 m.
Lengdegrad: 14.5087000 Breddegrad: 65.6564660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Serpentinitt med kromitt-mt-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 5
(Objekt Id: 4019 4,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 478532 m. Nord: 7281898 m.
Lengdegrad: 14.5332350 Breddegrad: 65.6582490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0291.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. massiv mt, malakitt (og kromitt?).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 004 Middagstuva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0291.01 Fastfjell 13 42 7 64 1505 .1 5.0
NO0291.02 Fastfjell 24 1 3 28 476 .1 117.0
NO0291.03 Fastfjell 13 1 2 39 1266 .1 2.0
NO0291.04 Fastfjell 9 1 2 54 1317 .1 2.0
NO0291.05 Fastfjell 43641 75 16 357 1073 14.0 1672.0
NO0291.06 Fastfjell 600 20 2 74 132 .6 1070.0
NO0291.07 Fastfjell 13 1 2 123 1397 .1 23.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0291.01 21.0 18.0 9 .2 2 1.00 2 5 .03
NO0291.02 19.0 24.0 3 .2 2 1.00 2 5 .01
NO0291.03 32.0 16.0 20 .2 4 1.00 2 2 .02
NO0291.04 21.0 5.0 9 .2 2 1.00 2 2 .02
NO0291.05 16.0 3.0 54 3.0 3 1.00 4 2 1.44
NO0291.06 3.0 14.0 41 3.1 3 1.00 2 2 .03
NO0291.07 18.0 27.0 8 .2 5 1.00 2 2 .02
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0291.01 8 3068 620 2.96 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0291.02 10 8284 1049 2.40 2.00 6.00 1 1.0 2.00
NO0291.03 10 5721 632 2.43 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0291.04 7 4685 683 3.29 2.00 5.00 1 1.0 2.00
NO0291.05 54 361 929 33.62 2.00 5.00 1 3.0 2.00
NO0291.06 127 68 1537 16.12 2.00 5.00 1 186.0 2.00
NO0291.07 10 6558 813 6.24 2.00 5.00 4 1.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NO0291.01 53
NO0291.02 10
NO0291.03 46
NO0291.04 31
NO0291.05 14
NO0291.06 2
NO0291.07 82


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse