English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 030 Tårstad
(Objekt Id: 2437)
(Sist oppdatert: 20.01.2000)
Borkjerner: Tårstad

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 567400 m. Nord: 7595750 m.
Lengdegrad: 16.6455860 Breddegrad: 68.4662600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
0.005 % 23.09.1993
S 39.43 % 23.09.1993
0.01 % 23.09.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 - 1907 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Skandia Kobberverk.
1939 - 1939 Prøvedrift
1946 - 1946 Geofysikk Selskap/Institusjon:Elektrisk Malmleting.
1970 - 1970 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Riofinex.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 0 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Ofotendekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Evenesgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Blyglans Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kalkspatmarmor Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :0 / 30 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
De tre skjerpene som utgjør Tårstadforekomsten ligger alle på Tårstadosen i flatt terreng ved elva. Hovedskjerpet ligger ca. 500m nord for brua. Ifølge rapport av Paulsen ble det drevet ca. 5 synker, den dypeste til ca.17m dyp. Synkene er nå rast igjen og/eller fylt med stein og treplanker. Ba-rapport nr. 1957 omhandler de elektriske målinger 1946. Mineraliseringen følger delvis kalkspatmarmorens strøk. Det er vanskelig å følge mineraliseringens utstrekning over avstand, da det er mye overdekke. Skjerpet på ostre bredd av osen ligger helt i elvekanten. Kalkspatkrystaller. Mineraliseringen består av impregnasjon og linser av py, også litt sl. Py-krystallene kan være store idiomorfe. Mineraliseringen er kobberfattig og virker uregelmessig. Prøver: Tårstad østre bredd. 1 prøve (analysrpr. + ref.) Tårstad vestre bredd. 1 prøve (breksjemalm-sl analysepr. + ref.) (hovedskjerp) 1 prøve (grovkornet py analysepr. + ref.) 1 prøve (Py-imp. analysepr. + ref.)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1948
Rapport over Håkvikdal og Beisfjord jernmalmforekomster i Ankenes.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1957;2 sider
Abstrakt:
Rapporten er en malmgeologisk beskrivelse og vurdering av malmfeltene "Skredrastet i Håkvikdalen", "Diamantborhaugen" og "Beisfjordfeltet" beliggende fra Håkvikdalen over Beisfjordfjellet ned til Beisfjordens innerste del. Rapporten konkluderer med at alle tre feltene er av liten eller ingen økonomisk betydning.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0295.01 Fastfjell
Prøvetaker: Molund, S./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornig py-malm i kalkspatmarmor (mulig sinkblende)?
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0295.02 Fastfjell
Prøvetaker: Molund, S./...Lager: Løkken
Kommentar: Meget grovkornig py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0295.03 Fastfjell
Prøvetaker: Molund, S./...Lager: Løkken
Kommentar: Sinkblendemalm med svovelkis.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3134 30,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 567499 m. Nord: 7596750 m.
Lengdegrad: 16.6486790 Breddegrad: 68.4752010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3135 30,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Evenes (1331-4) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 567700 m. Nord: 7595899 m.
Lengdegrad: 16.6530050 Breddegrad: 68.4675320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 030 Tårstad

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0295.01 Fastfjell 55 60600 702 19 66 -8.2 1.0
NO0295.02 Fastfjell -8 700 114 -8 -16 -8.2 3.0
NO0295.03 Fastfjell 122 173000 1490 28 48 -16.2 3.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0295.01 3.0 3.0 -20 214.0 -8 -8.20 -20 -20 -20
NO0295.02 3.0 3.0 -20 -8.2 -8 -8.20 -20 -20 -20
NO0295.03 3.0 3.0 -20 605.0 -16 -16.20 -20 -20 23
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0295.01 30.80 61 -8 117 28.60 -30.00 -30.00 82.4 -8.20
NO0295.02 22.50 51 -8 419 24.00 -30.00 -30.00 169.0 -8.20
NO0295.03 23.90 38 -16 148 16.20 -30.00 -30.00 42.7 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0295.01 -41
NO0295.02 -41
NO0295.03 -81


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse