English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4625 - 609 Salthella
(Objekt Id: 24721)
(Sist oppdatert: 23.09.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Austevoll (4625)
Kart 1:50000: Fitjar (1114-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 283370 m. Nord: 6657817 m.
Lengdegrad: 5.1146550 Breddegrad: 60.0003780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er hvit, ganske grovkornet marmor som er brukt både til bygningsstein og som kalk til industruformål. Hovedbruddet er idag bebygd med en stor fabrikkhall tilhørende firmaet MøreNot A/S. Det var drevet ned til ca. 20 m under dagoverflata, og størsteparten av uttaket herfra gikk til bygningsstein. Det ble også brutt marmor i strandkanten lenger sør hvor det idag står tre naust, og herfra ble det kun produsert industrikalk. Driften startet 1910-1920 og varte til ca. 1960.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på det vestligste punktet det går vei på øya Selbjørn.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Marmorbroen i København"
Foto nr. 2 viser "Stedet hvor hovedbruddet lå"
Foto nr. 3 viser "Naust som er bygget på bruddsteder"
Foto nr. 4 viser "Marmorblotning i strandkanten"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12446090001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse