English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4613 - 605 Moster amfi
(Objekt Id: 24722)
(Sist oppdatert: 07.10.2014)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bømlo (4613)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 296498 m. Nord: 6623788 m.
Lengdegrad: 5.3828450 Breddegrad: 59.7021310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.mai.2014 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuffer"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det har vært tatt ut både bygningsstein og kalk for industriformål fra bruddet som dekker et areal på litt over 2 mål. Marmoren er ganske finkornet med vekslende mørke og lyse bånd I dag er området nokså tett bebygd, og det er uaktuelt å bryte mer masse. Et frilufts amfiteater er bygd her, og dette dekker hele det gamle bruddet. Bruddveggen mot nord er ca. 30 m høy, og grunnflata i bruddet er ca. 30x40 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Amfiteateret med marmorveggen til høyre"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12196050001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse