English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 003 Andreas skjerp
(Objekt Id: 2474)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 550379 m. Nord: 7440450 m.
Lengdegrad: 16.1591690 Breddegrad: 67.0771500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sink
Element(er): Kis Zn Pb Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 0.5 ppm 28.09.1994
Cu 0.15 % 28.09.1994
Pb 0.15 % 28.09.1994
Zn 0.15 % 28.09.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1899 - 1900 Røsking Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1984 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Bergverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 230 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sjønstågruppen Formasjon: Muorkiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Serisitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvarts/serisittsk. Intrusiv
Opprinnelig bergart :Kvartsdioritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kalkstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Sur vulkanitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :250 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :230 / 40 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det antas at røsking er foretatt samtidig som i Kong Oscar, men tidsrommet er usikkert. Mineraliseringen er trolig strukturelt anriket pga. tildels intens folding. En enkeltanalyse i Nilsens rapport av en knakkprøve fra området inneholder 0.28 % Cu, 2.00 % Pb, 2.44 % Zn, 7.5 ppm Ag og 0.12 ppm Au. Stien, R. 1993. Forekomsten ble forsøkt befart m.h.p. prøvetaking i 1994, men ble ikke funnet. Tross oversiktlig terreng, lyktes det ikke å lokalisere noe skjerp her, heller ingen rustsoner. Forekomsten kan ikke ligge på de oppgitte koordinater. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Nilsen, K.S. 1987: Mineraliseringer i Kong Oscar-sonens bergarter i området sydøst for Sulitjelma. Int. rapp Sulitjelma Bergverk. 7 sider.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse