English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 005 Kochhammeren
(Objekt Id: 2476)
(Sist oppdatert: 10.05.2006)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541779 m. Nord: 7448100 m.
Lengdegrad: 15.9640620 Breddegrad: 67.1470780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.5 % 28.05.1993
Kis 5 % 28.05.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1876 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber
1896 - 1918 Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1942 - 1965 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 140 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kochhammerens mineralisering er antatt å være fortsettelsen av Jenny-sonen fra Furuhaugen. En prøvestoll er drevet inn, trolig i samme tidsrom som det var prøvedrift på Furuhaugen. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble forekomsten funnet på et noe annet sted enn Stiens plassering. Ialt tre stoller er drevet inn i hammeren i forskjellige nivå, og flere hundre m3 med tippmateriale ligger under hammeren (NO0338.01). Flere cm store svovelkiskrystaller. En dagskjæring i en kvartsgang på myra ca. 100 m nord for hammeren har druserom med fine bergkrystaller samt svovel- og kopperkismineralisering. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, Per; Sakshaug, G. F. , 1968
Elektromagnetisk undersøkelse Avilonstollen, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.805;5 sider

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Andersen, M.C. 1985: Vurdering av rest-tonnage i Furuhaugen Grubefelt og områdene Kochhammeren og Villumselv. Rapport BV2263.


Raith, N. 1967: Furuhaugen-Avilon stoll. Geologiske og geofysiske undersøkelser 1890-1967. Rapport BV2062.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0338.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. py-xx + sl + cpy i q-ser.sk..
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3737 5,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541663 m. Nord: 7447996 m.
Lengdegrad: 15.9613380 Breddegrad: 67.1461670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En dagskjæring i en kvartsgang på myra ca. 100 m nord for Coch-hammeren har druserom med fine bergkrystaller samt svovel- og kopperkismineralisering.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0338.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Fra q-gang med xx av q. Massiv po-py-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse