English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1870 - 314 Grønjorda
(Objekt Id: 24802)
(Sist oppdatert: 09.11.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502107 m. Nord: 7628639 m.
Lengdegrad: 15.0521370 Breddegrad: 68.7693060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 19.04.2018)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This graphite occurence was found based on the 2013 aitborne geophysical measurement done by NGU. At this locality there is a severral km long geophysical anomaly in an area with very little exposure. Graphite mineralisations is found in som small outcrops along a forest road. the o graphite ore is coarse grained and flaky. Two analysis vary in grade from 9% to aabout 3 % graphitic carbon.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Stampolidis, Alexandros; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey at Langøya in Vesterålen, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.044;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August 2013 as part of the MINN-project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 5650 line km, covering an area of 1050 km2

Navn på lokalitet: hg3ab-14
(Objekt Id: 24803 314,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502108 m. Nord: 7628639 m.
Lengdegrad: 15.0521860 Breddegrad: 68.7693060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG31b-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 502109 UTMY: 7628640
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: hg31a
(Objekt Id: 24804 314,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 501850 m. Nord: 7629256 m.
Lengdegrad: 15.0458130 Breddegrad: 68.7748330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG32a-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 501851 UTMY: 7629256
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: hg20-17
(Objekt Id: 36380 314,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502145 m. Nord: 7628861 m.
Lengdegrad: 15.0531060 Breddegrad: 68.7712970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg20-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: hg21-17
(Objekt Id: 36381 314,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502134 m. Nord: 7628872 m.
Lengdegrad: 15.0528340 Breddegrad: 68.7713870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg21-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: hg22-17
(Objekt Id: 36382 314,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 502059 m. Nord: 7628967 m.
Lengdegrad: 15.0509560 Breddegrad: 68.7722480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg22-17 Håndstykke
Prøvetaker: H†vard Gautneb
Kommentar: Graphite schist
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1870 - 314 Grønjorda

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
hg20-17 Håndstykke Svovelinnhold .0259%
hg20-17 Håndstykke Karboninnhold 30.4%
hg21-17 Håndstykke Karboninnhold 10.7%
hg21-17 Håndstykke Svovelinnhold .0619%
hg22-17 Håndstykke Karboninnhold 5.09%
hg22-17 Håndstykke Svovelinnhold .01%
HG31b-14 Fastfjell Karboninnhold 9.9%
HG32a-14 Fastfjell Karboninnhold 3.89%


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse