English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 006 Gudrun
(Objekt Id: 2494)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549733 m. Nord: 7447296 m.
Lengdegrad: 16.1472030 Breddegrad: 67.1386610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 710 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.49 % 10.08.1994
Kis 18.4 % 10.08.1994
Zn 0.55 % 10.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1912 - 1961 Regulær drift Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1912 - 1984 Geologi Selskap/Institusjon: " "
1974 - 1984 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1978 - 1978 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Kataklastisk Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 270 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Klorittbreksje Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvartsrik gl.skif. Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :315 / 30 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gudrun-Holmsen er den østligste forekomsten i Sulitjelma som det har vært drift på. Mineraliseringen er antatt å ligge i en stor fold, og opptrer i en tynn, massiv sone 0-1 m mektig, med båndet, disseminert mineralisering mot ligg. Trolig samme mineraliserte nivå som Ny-Sulitjelma. Borkjerner fra tilsammen fire hull, "Holmsen N" I og II og "Øster" 17A og 17B ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Det er drevet inn ialt 7 forskjellige påhugg oppover lia i Ø-V-retning. De to øverste er små og ble ikke prøvetatt. Alle de andre har store (> 1000 m3) tipper som alle ble prøvetatt, og det er disse som er listet opp under "Andre skjerp". Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gruvetipp"
Foto nr. 2 viser "Gudrun med Ny-Sulitjelma til venstre."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3738 6,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549883 m. Nord: 7447246 m.
Lengdegrad: 16.1506420 Breddegrad: 67.1381880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0356.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. kis i q-ser.skifer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 3742 6,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549783 m. Nord: 7447246 m.
Lengdegrad: 16.1483350 Breddegrad: 67.1382050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0356.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-cpy-malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 3
(Objekt Id: 3739 6,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549633 m. Nord: 7447296 m.
Lengdegrad: 16.1448970 Breddegrad: 67.1386780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0356.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-cpy-malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 4
(Objekt Id: 3740 6,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549583 m. Nord: 7447296 m.
Lengdegrad: 16.1437440 Breddegrad: 67.1386860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0356.04 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Diss. py-cpy i klorittsk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Olavs stoll
(Objekt Id: 3741 6,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 549383 m. Nord: 7447346 m.
Lengdegrad: 16.1391530 Breddegrad: 67.1391680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0356.05 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-cpy-malm
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 006 Gudrun

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0356.01 Tipprøve 286 4039 1314 26 36 9.9 215.0
NO0356.02 Tipprøve 11443 11186 389 151 45 12.5 229.0
NO0356.03 Tipprøve 26276 13278 732 203 45 18.5 54.0
NO0356.04 Tipprøve 35152 17496 251 332 40 19.4 167.0
NO0356.05 Tipprøve 21474 4536 366 414 45 11.0 113.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0356.01 -3.0 4.0 -5.0 625 14.2 11 11.00 19 -2
NO0356.02 -3.0 3.0 -5.0 399 33.6 18 5.00 3 -2
NO0356.03 -3.0 -3.0 -5.0 117 34.5 5 3.00 -2 13
NO0356.04 -3.0 4.0 -5.0 270 43.8 14 3.00 -2 3
NO0356.05 -3.0 -3.0 -5.0 233 12.1 4 5.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0356.01 5.89 17 22 151 8.77 -2.00 -5.00 3 3.0
NO0356.02 40.00 6 14 42 26.89 -2.00 -5.00 -2 1.0
NO0356.03 33.66 79 27 294 26.51 3.00 -5.00 -2 17.0
NO0356.04 42.77 11 12 106 24.71 -2.00 -5.00 5 1.0
NO0356.05 31.27 24 21 216 24.05 2.00 -5.00 -2 21.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0356.01 2.00 -3
NO0356.02 -1.00 -3
NO0356.03 8.00 -3
NO0356.04 -1.00 -3
NO0356.05 5.00 -3


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse