English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 002 Tverrelva
(Objekt Id: 24959)
(Sist oppdatert: 30.01.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 587817 m. Nord: 7603637 m.
Lengdegrad: 17.1504090 Breddegrad: 68.5313240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
14-4 Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Kvarts-og amfibolbåndet magnetittmineralisering
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
14-5 Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Manganbåndet magnetittmineralisering
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
14-6 Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Grovkornet magnetitt, vesentlig disseminert
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 002 Tverrelva

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
14-4 Fastfjell 27 25 1 7 9 -.1 1.3
14-5 Fastfjell 7 18 1 147 128 -.1 -.5
14-6 Fastfjell 9 29 1 15 20 -.1 5.5
------------------
Prøvenr. As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga*
14-4 3 -.1 17 0.30 1 -0 -0 -0.50 13.30
14-5 3 -.1 31 0.20 2 -0 -0 0.50 16.40
14-6 2 -.1 76 0.30 -1 -0 -0 -0.50 6.60
------------------
Prøvenr. V* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb*
14-4 116 3.60 0.60 -1 3.1 116.1 28.2 102 4.20
14-5 83 5.90 0.90 2 5.2 80.6 29.4 142 11.40
14-6 92 2.40 0.40 1 10.4 150.4 24.2 59 3.70
------------------
Prøvenr. Ta* Cs* La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd*
14-4 0.30 0.20 14.80 31.10 4.01 17.30 3.75 0.84 3.75
14-5 0.60 0.20 24.80 50.20 6.05 24.50 5.07 1.11 4.69
14-6 0.20 0.40 12.40 26.00 3.17 13.00 2.86 0.72 3.02
------------------
Prøvenr. Tb* Dy* Ho* Er* Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
14-4 0.64 3.92 0.95 3.08 0.42 2.78 0.47 1 2.60
14-5 0.83 4.74 1.00 3.10 0.48 3.02 0.47 -1 3.90
14-6 0.54 3.19 0.73 2.20 0.37 2.68 0.41 2 1.40
------------------
Prøvenr. Hg* Tl*
14-4 -0 -0
14-5 -0 -0
14-6 -0 -0

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
14-4 Fastfjell 44.93 6.22 0.37 39.24 0.17 2.89 5.11
14-5 Fastfjell 52.07 9.50 0.59 17.63 5.45 2.46 7.32
14-6 Fastfjell 38.03 4.25 0.32 45.05 0.58 2.65 5.54
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
14-4 0.85 0.25 0.47 -0.29 100.00
14-5 0.32 0.11 0.34 4.78 101.00
14-6 0.37 0.32 0.49 2.05 100.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse