English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 033 Bufallmyr Søndre
(Objekt Id: 24960)
(Sist oppdatert: 30.01.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 586058 m. Nord: 7602476 m.
Lengdegrad: 17.1064230 Breddegrad: 68.5214550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Bufallmyr-SV Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: kvartsbåndet magnetittmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
N-4 Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Båndet magnetitt med spredt cummingtonitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 033 Bufallmyr Søndre

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
Bufallmyr-SV Fastfjell 3 13 2 7 7 -.1 -.5
N-4 Fastfjell 7 17 2 5 7 -.1 .8
------------------
Prøvenr. As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga*
Bufallmyr-SV 1 .2 24 0.60 2 -0 -0 -0.50 13.40
N-4 2 -.1 14 0.60 -1 -0 -0 -0.50 3.50
------------------
Prøvenr. V* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb*
Bufallmyr-SV 68 4.90 0.40 -1 7.3 136.9 30.9 99 4.00
N-4 69 2.90 0.30 -1 2.3 150.5 14.8 65 3.20
------------------
Prøvenr. Ta* Cs* La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd*
Bufallmyr-SV 0.20 0.10 15.10 35.80 4.04 15.50 3.62 0.87 4.43
N-4 0.30 0.20 16.10 32.20 3.78 16.10 2.96 0.58 3.22
------------------
Prøvenr. Tb* Dy* Ho* Er* Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
Bufallmyr-SV 0.74 4.68 1.13 3.14 0.48 3.12 0.47 3 2.90
N-4 0.51 3.08 0.62 1.84 0.27 1.71 0.27 -1 1.60
------------------
Prøvenr. Hg* Tl*
Bufallmyr-SV -0 -0
N-4 -0 -0

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
Bufallmyr-SV Fastfjell 49.60 5.62 0.35 34.10 0.11 3.25 5.50
N-4 Fastfjell 40.30 2.97 0.26 49.30 0.06 1.78 3.70
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
Bufallmyr-SV 0.35 0.17 1.73 -1.00 100.00
N-4 0.56 0.05 1.13 -0.01 100.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse