English version
MALMDATABASEN
Registrering 1853 - 034 Lenvik
(Objekt Id: 24963)
(Sist oppdatert: 30.01.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
N-35 Fastfjell
Prøvetaker: Terje Bjerkgård
Kommentar: Kvartsbåndet magnetittmalm
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 034 Lenvik

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
N-35 Fastfjell 27 20 3 14 16 -.1 2.5
------------------
Prøvenr. As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga*
N-35 1 .1 13 0.60 -1 -0 -0 1.60 8.40
------------------
Prøvenr. V* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb*
N-35 89 5.55 0.75 -1 1.0 154.8 27.8 124 4.25
------------------
Prøvenr. Ta* Cs* La* Ce* Pr* Nd* Sm* Eu* Gd*
N-35 0.25 -0.10 23.45 47.25 5.83 22.15 4.21 0.95 4.40
------------------
Prøvenr. Tb* Dy* Ho* Er* Tm* Yb* Lu* Be* Hf*
N-35 0.71 4.32 0.92 2.66 0.39 2.54 0.40 3 3.20
------------------
Prøvenr. Hg* Tl*
N-35 -0 -0

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
N-35 Fastfjell 51.06 8.21 0.52 23.73 0.09 4.19 8.26
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
N-35 0.99 0.28 1.19 0.69 99.00


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse