English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 008 Sørfjorden
(Objekt Id: 2504)
(Sist oppdatert: 27.11.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 366712 m. Nord: 7218029 m.
Lengdegrad: 12.1665120 Breddegrad: 65.0590880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Bi
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1985 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.
1994 - 1994 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: 32 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotittgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
444 mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :32 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I mange deler av Heilhorngranitten (Nordgulen og Schouenborg 1988) finnes duktile skjærsoner med utvikling av granittiske mylonitter. Disse kan følges opptil 1 km langs strøket som er NNØ-SSV til NØ-SV. Forekomsten ble funnet av Ø. Nordgulen under hans regionale undersøkelser av intrusiver i Bindals-batholitten. Den omfatter flere lokaliteter med sulfidmineraliserte mylonitter i fjellsiden ned mot nordbredden av Sørfjorden. Den mektigste av disse finnes langs Horndalen (ca. 70 moh.)som munner ut ved Osen på kbl. Austra (hovedforekomst). De andre lokaliteter finnes langs Østre og Vestre Nordelva på kbl. Terråk (1825-3). Horndalenforekomsten omfatter en 3 m bred sone av mylonittisk granitt som i de sentrale deler glir over i en serisittrik fyllonitt med disseminasjon og sulfidbelagte skjærplan av svovelkis, litt magnetkis, arsenkis og sannsynligvis vismutglans ifølge analyser. Sonen inneholder også skjærdeformerte kvartsganger med sulfidbelegg på skjærplan og tverrsprekker. Tilsvarende mylonittsoner, kvartsganger og mineraliseringstyper finnes også langs Nordelva , men disse har vanligvis mektigheter på 0,1-0,5 m, og inneholder vanligvis bare disseminasjon av svovelkis

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0366.01 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mylonittisk kvartsgang med disseminasjon og sprekkebelegg av svovelkis og litt arsenkis.
NO0366.02 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllonittisk granitt med disseminasjon av svovelkis og litt arsenkis.
NO0366.03 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllonittisk granitt med disseminasjon av svovelkis.
NO0366.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Mylonittisk granitt med skjærplan og sprekker belagt med svovelkis og arsenkis.

Navn på lokalitet: Nordelva, anv. 1
(Objekt Id: 3160 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 370662 m. Nord: 7218989 m.
Lengdegrad: 12.2494760 Breddegrad: 65.0692570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0366.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. mørk ultramylonittisk granitt med fink. py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0366.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. grågrønn mylonittisk granitt med diss. og striper av py.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0366.07 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. mørk ultramylonittisk granitt med fink. py-diss., men sterkt fragmentert og fliset.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0366.08 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Granitt med klorittiserte mafiske mineraler og svak diss av py og litt po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordelva, anv. 2
(Objekt Id: 3161 8,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 370682 m. Nord: 7218949 m.
Lengdegrad: 12.2499370 Breddegrad: 65.0689060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0366.09 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Glasskvarts med py-diss. og striper.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Nordelva, anv. 3
(Objekt Id: 3162 8,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 370522 m. Nord: 7218829 m.
Lengdegrad: 12.2466510 Breddegrad: 65.0677680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Arsen
Element(er): Kis As Bi
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0366.10 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Glasskvarts med py-diss. og striper, nettverk av hårtynne, mørke og py-førende årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 008 Sørfjorden

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0366.05 Fastfjell 275 65 11 10 11 .4 5.0
NO0366.06 Fastfjell 235 18 8 17 12 .3 174.0
NO0366.07 Fastfjell 202 22 11 6 11 -.3 27.0
NO0366.08 Fastfjell 136 14 10 20 8 .3 12.0
NO0366.09 Fastfjell 120 16 13 9 16 .3 20.0
NO0366.10 Fastfjell 205 7 19 8 11 -.3 59.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0366.05 -3.0 -3.0 -5.0 6 -.2 27 14.00 -2 -2
NO0366.06 -3.0 -3.0 -5.0 4 -.2 24 4.00 -2 37
NO0366.07 -3.0 -3.0 -5.0 8 .2 20 119.00 -2 2
NO0366.08 -3.0 -3.0 -5.0 12 -.2 25 4.00 -2 4
NO0366.09 -3.0 -3.0 -5.0 110 -.2 19 6.00 -2 79
NO0366.10 -3.0 -3.0 -5.0 3 -.2 22 3.00 2 146
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0366.05 2.09 4 9 93 3.90 42.00 21.00 20 8.0
NO0366.06 3.52 2 8 99 5.98 31.00 19.00 5 3.0
NO0366.07 1.37 6 10 101 3.36 31.00 12.00 2 7.0
NO0366.08 1.77 4 9 60 3.62 40.00 15.00 5 4.0
NO0366.09 .89 3 16 129 3.24 13.00 9.00 4 3.0
NO0366.10 2.83 1 12 36 4.52 20.00 -5.00 2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0366.05 37.00 3
NO0366.06 22.00 5
NO0366.07 23.00 -3
NO0366.08 37.00 3
NO0366.09 13.00 3
NO0366.10 19.00 -3


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse