English version
MALMDATABASEN
Registrering 1811 - 009 Amundslia
(Objekt Id: 2505)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 363652 m. Nord: 7222279 m.
Lengdegrad: 12.0974140 Breddegrad: 65.0959280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1987 - 1987 Geologi Selskap/Institusjon:NGU-malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Plate
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 52 / 60 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Arsenkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Biotittgranitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
444 (-11\+11) mill. år;..Metode:U/Pb

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :23 / 50 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble funnet av NGU (Ø. Nordgulen) i forbindelse med regionalkartlegging på kartblad Austra, 1725-2 (Nordgulen og Bering 1987), og av Heilhornet granittmassiv (Nordgulen og Schouenborg 1990). Området ble allerede omtalt av Tegengren (1936) som arsenkisførende. Forekomsten finnes lettest ved å følge en bratt sti/dyretråkk opp lia på sørsiden av Aunelva. Stien starter hvor elva renner under riksvei 17. Når man kommer opp på snaufjellet, ligger forekomsten i bratthellingen, ca. 100 mot sør. Den ligger i granitt, og 10-30 m fra grensen mot rustne psammittiske gneiser i vest. Mineraliseringen opptrer langs en tynn skjærsone som lokalt fører tynne (5-10 cm) skjærdeformerte kvartsganger med "pinch and swell"-struktur. Den er blottet over en lengde av 100 m, men kan spores 100 m videre i blokkmarken mot NØ. Skjærsonen, som er 0,2-2 m bred, er definert ved sterkt skifrig og oppsprukket granitt som fører sprekkebelegg og svak disseminasjon av arsenkis samt mer semi-masive slirer og årer av arsenkis i skjærdeformerte kvartsganger. Granitten østover mot Olderneselva er gjennomsatt av en serie sprekke- og skjærsoner som lokalt fører arsenkis (Olderneselva anvisning), og som er omgitt av lys, brunlig forvitret granitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0367.01 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Diseminasjon og tynne årer av arsenkis i biotittgranitt.
NO0367.02 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkisbelagt sleppe i granitt.
NO0367.03 Løsblokk
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hårtynne arsenkisårer, sprekkebelegg og svak disseminasjon i pegmatittisk granitt.
NO0367.04 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkisbelagte sprekker og finkornet disseminasjon langs 0,5 cm brede blågrå soner i granitt.
NO0367.05 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Skifrig, kvartsåret granitt med parallelle, 2-5 mm brede og semimassive arsenkisårer langs skjærplan.
NO0367.07 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Hvit, porøs granitt m/litt sulfider.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Olderneselva anv.
(Objekt Id: 3163 9,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 364332 m. Nord: 7222449 m.
Lengdegrad: 12.1117030 Breddegrad: 65.0977310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Edelmetaller (Au, Ag, PGE) Ressursundertype: Gull
Element(er): Au As
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0367.06 Fastfjell
Prøvetaker: Ihlen, P.M./...Lager: Løkken
Kommentar: Arsenkisbelagte sprekker i granitt.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1811 - 009 Amundslia

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0367.07 Fastfjell 21 25 18 1 13 .3 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0367.07 -3.0 -3.0 -5.0 102 -.2 21 3.00 -2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0367.07 .03 4 9 1211 .57 52.00 13.00 -2 17.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0367.07 86.00 4


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse