English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 007 Helsingborg
(Objekt Id: 2511)
(Sist oppdatert: 10.05.2006)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543829 m. Nord: 7444199 m.
Lengdegrad: 16.0098950 Breddegrad: 67.1118070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 1 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.54 % 10.08.1994
Kis 14.4 % 10.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1900 - 1909 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1908 - 1909 Prøvedrift Selskap/Institusjon: " "
1938 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 180 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen i Helsingborg består av en kopperkisførende kvartsgang. Kun en kort periode med prøvedrift. Ingen dokumentasjon funnet. Stien, R. 1993. Gruven er øverst drevet i en ca. 100 m lang dagskjæring med slakt, vestlig fall (NO0373.02). Ca. 50 m lenger ned (øst for dagskjæringen) er det en stollinngang med en god del materiale utenfor (NO0373.01). Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Søyland Hansen, Tore , 1980
Some guide-lines to ore in the Sulitjelma ore field
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.360;s.235-236 sider
Abstrakt:
The Sulitjelma Field occupies an area of 2500 km² of the Norwegian Caldonides near the border to Sweden north of the Arctic Circle. In the central part, an area of 500 km² is mineralized with sulphide, stratabound within a metavolcanic unit; the Sulitjelma Amphibolite. Within an area of 100 km² - the Sulitjelma ore field - there occur several ore deposits under variable stages of operation - mined out, being mined at present, planned mining, areas showing potential for deep ore prospecting and exploration. Around 20 ores are known in the range 0.2-5.0 M.t, while the total tonnage so far recorded is 30 M.t. with an average of 1.85 % Cu and 0.9 % Zn (normally 0.5 % Zn). Both massive and disseminated ores occur and ore minerals include pyrite with some pyrrhotite, chalcopyrite and sphalerite. Despite its importance, the area has attracted little geological research since the work of Vogt (1927). Several modern studies are, however, of importance to the understanding of the ore. These include Wilson (1968), who investigated the supposed nappe structure within the area, Rai's (1972) work on ore geochemistry, Grenne's (1975) petrological studies and the work of Boyle et al. (1979) east of the mine area which lead to the important discovery of an inversion zone and hence a large isoclinal fold within the Sulitjelma Amphibolite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0373.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4177 7,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543780 m. Nord: 7444199 m.
Lengdegrad: 16.0087440 Breddegrad: 67.1118140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0373.02 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Po-cpymin. i q-gang. Boller av q.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 007 Helsingborg

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0373.01 Tipprøve 9148 3066 4 205 92 3.6 8.0
NO0373.02 Tipprøve 1432 4864 5 239 71 1.3 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0373.01 -3.0 -3.0 -5.0 3 11.0 9 5.00 -2 4
NO0373.02 -3.0 -3.0 -5.0 5 14.8 16 6.00 -2 9
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0373.01 26.90 -1 10 54 44.77 2.00 -5.00 -2 2.0
NO0373.02 33.84 -1 5 34 52.89 2.00 -5.00 -2 2.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0373.01 1.00 -3
NO0373.02 1.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse