English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4624 - 614 Dale III
(Objekt Id: 25122)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 317194 m. Nord: 6688171 m.
Lengdegrad: 5.6928100 Breddegrad: 60.2889070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 17.feb.2015 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :240 / 45

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er skifrig gneis med øyeutvikling (rød feltspat). Den er relativt grovkornet. Hovedproduktet er murestein, men også en god del pukk produseres av den steinen som ikke er brukbar som murestein. Solid og god stein, godt egnet til grovere murer.
Beliggenhet
RV 13 går sørover langs Samnangerfjorden forbi Holmefjord innerst i Ådlandsfjorden. 2 km videre sørover ligger Ådland, og her går en vei mot Dale i NNØ-lig retning. I enden av denne veien, som er knapt 3 km lang, ligger Dale-gårdene. De aktuelle bruddene ligger i lia sør og øst for gårdene. Dette er det vestligste av de 3 bruddene. Det går fra dalbunnen og sørover i slynger opp den bratte dalsida i ca. 500 m lengde (luftlinje).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse