English version
MALMDATABASEN
Registrering 1851 - 005 Vikpollen
(Objekt Id: 2548)
(Sist oppdatert: 01.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515803 m. Nord: 7590586 m.
Lengdegrad: 15.3851410 Breddegrad: 68.4275800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Vulkeks Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 310 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart biotitt-amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt
Sidebergart kvarts-feltspatgneis Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Granulitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :310 / 50 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca.40m fra sjøen og 5m sør for bekken er en 2.5x2.5m2 vannfylt synk med 15m3 tipp. Mineraliseringen er 1 - 1.5m mektig og består av finkornet amfibolitt med biotitt og kloritt og semimassiv til massiv magnetitt med mm-mektige svovelkisbånd og mer uregelmessig disseminasjon av magnetkis og kobberkis (prøve 01 og 02). Liggbergart er biotittamfibolitt med litt sulfid-disseminasjon (03). Hengbergart er finkornet kvarts-feltspatgneis (04). 25m mot øst (UTM 515895 7590790) er en 5x2m2 og 2m dyp N-S-gående skjæring (15m3 tipp). Opptil 2m mektig malmsone, med middelskornet massiv magnetitt med endel sulfider (05). Herfra fortsetter ei 25m lang, helt gjengrodd røskegrøft mot sør.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0410.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. biotitt-amfibolitt med semimassiv mt, py, po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0410.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. biotitt-amfibolitt med semimassiv mt, py, po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0410.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Bio-amfibolitt med litt sulf-diss. fra ligg.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0410.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. kvarts-feltsp.-gneis fra heng.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3179 5,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Raftsundet (1231-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515828 m. Nord: 7590586 m.
Lengdegrad: 15.3857510 Breddegrad: 68.4275780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
25m mot øst (UTM 515895 7590790) er en 5x2m2 og 2m dyp N-S-gående skjæring (15m3 tipp). Opptil 2m mektig malmsone, med middelskornet massiv magnetitt med endel sulfider (05). Herfra fortsetter ei 25m lang, helt gjengrodd røskegrøft mot sør.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0410.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk., massiv mt.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1851 - 005 Vikpollen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0410.01 Fastfjell 427 109 -81 63 -32 -16.2 6.0
NO0410.02 Fastfjell 366 155 -81 57 49 -16.2 4.0
NO0410.03 Fastfjell 141 77 7 36 66 -1.0 14.0
NO0410.04 Fastfjell 49 -32 -81 -16 -32 -16.2 1.0
NO0410.05 Fastfjell -16 74 -81 -16 -32 -16.2 1.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
NO0410.01 3.0 4.0 -20 -16.2 54 -16.20 -20 -20 -20
NO0410.02 3.0 3.0 -20 -16.2 47 -16.20 -20 -20 -20
NO0410.03 3.0 3.0 -20 -1.0 515 -1.00 -20 -20 -20
NO0410.04 3.0 3.0 -20 -16.2 29 -16.20 -20 -20 -20
NO0410.05 3.0 3.0 -20 -16.2 18 -16.20 -20 -20 -20
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* Sr* La*
NO0410.01 2.47 68 -16 393 32.30 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0410.02 1.91 68 -16 344 29.90 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0410.03 .68 239 119 393 6.69 -30.00 -30.00 10.5 -1.00
NO0410.04 .26 19 -16 131 2.40 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
NO0410.05 .13 184 -16 231 32.00 -30.00 -30.00 -32.4 -16.20
------------------
Prøvenr. B*
NO0410.01 -81
NO0410.02 -81
NO0410.03 -5
NO0410.04 -81
NO0410.05 -81


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse