English version
MALMDATABASEN
Registrering 1841 - 009 Anna
(Objekt Id: 2551)
(Sist oppdatert: 01.06.2015)
Tilhører provinsen: Sulitjelma provins
Borkjerner: Anna

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543129 m. Nord: 7441050 m.
Lengdegrad: 15.9926110 Breddegrad: 67.0836560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis Co
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 290 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 3.86 % 17.08.1994
Kis 20.4 % 17.08.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1905 - 1982 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1907 - 1980 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "
1908 - 1923 Regulær drift Selskap/Institusjon: " "
1940 - 1981 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 25 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mellom Anna og Jakobsbakken kan man ennå se restene etter skinnegangen der malm ble transportert med hester. Borkjerner fra hull "Anna nr.220"; 607 m langt, ligger på kjernelager i Sulitjelma. Stien, R. 1993. Anna består av to større gruver og 4-5 mindre skjerp i samme draget. NO0413.01 er fra det nordligste skjerpet. Mellom dette og hovedgruva er det 4 mindre skjerp. NO0413.02 og 03 er forskjellige malmtyper fra hver av de to hoved-tippene. Furuhaug, L. 1994.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;531-542 sider

Cook, N. , 1996
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider

Grenne, Tor , 1975
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Hansen, Tor Søyland , 1982
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider
Abstrakt:
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Anna Grube - Diamanten skjerp, Sulitjelma
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.640;19 sider

Søyland-Hansen, T. , 1976
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082

Sakshaug, G.F. , 1967
Geofysisk undersøkelse Anna grube - Saakivann, Diamanten Skjerp - Balvann, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.705;13 sider

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Anna Grube - Diamanten skjerp, Sulitjelma
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.640;19 sider

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Warole, J.R. 1978: A report on geology of an area close to the Anna Grube. Intern rapp. Sulitjelma Bergverk nr. 522.113.001.

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4179 9,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543180 m. Nord: 7442199 m.
Lengdegrad: 15.9941850 Breddegrad: 67.0939630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0413.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Py-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4180 9,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543179 m. Nord: 7441999 m.
Lengdegrad: 15.9941110 Breddegrad: 67.0921690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0413.03 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: ~ Massiv kismalm. Rik på cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 4181 9,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543230 m. Nord: 7442100 m.
Lengdegrad: 15.9952990 Breddegrad: 67.0930590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0413.02 Tipprøve
Prøvetaker: Staw, J./...Lager: Løkken
Kommentar: Massiv po-cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 009 Anna

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0413.01 Tipprøve 28696 10591 16 582 117 10.7 99.0
NO0413.02 Tipprøve 72668 4109 11 524 64 26.2 24.0
NO0413.03 Tipprøve 52777 2898 24 715 54 16.1 459.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0413.01 -3.0 -3.0 -5.0 13 35.4 9 20.00 3 -2
NO0413.02 -3.0 3.0 -5.0 234 15.8 5 21.00 -2 35
NO0413.03 -3.0 -3.0 -5.0 99 18.6 13 7.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0413.01 31.54 6 12 108 42.40 2.00 -5.00 -2 2.0
NO0413.02 33.57 2 6 111 47.64 2.00 -5.00 -2 1.0
NO0413.03 21.97 29 25 102 29.12 -2.00 -5.00 -2 1.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0413.01 2.00 -3
NO0413.02 1.00 -3
NO0413.03 4.00 -3


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse