English version
MALMDATABASEN
Registrering 1840 - 006 Diamanten
(Objekt Id: 2552)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)
Borkjerner: Diamanten

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Sulitjelma (2129-2) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 541829 m. Nord: 7435400 m.
Lengdegrad: 15.9606900 Breddegrad: 67.0331640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 3.9 % 15.07.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1977 Geofysikk Selskap/Institusjon: " "
1965 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber A/S
1971 - 1972 Kjerneboring Selskap/Institusjon: " "

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Breksjesement Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 200 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Kølidekkekomplekset
Intrusivt komplex:
Gruppe: Sulitjelmagruppen Formasjon: Otervassformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Området er nokså godt undesøkt med bl.a. geofysikk og geologisk kartlegging. Boring av to hull, nr. 133 og 134 har gitt en malmskjæring, 0.5 m à 3.9 % Cu i hull 134, mens hull 133 er boret for kort. Planer for ytterligere kartlegging ble laget i 1974, men ble av ukjente grunner ikke gjennomført. Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble ikke forekomsten funnet på de oppgitte koordinater fra Stien. Men forekomsten ble funnet og koordinatene rettet opp. Furuhaug, L. 1994.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Diamanten skjerp"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1967
Geofysisk undersøkelse Anna grube - Saakivann, Diamanten Skjerp - Balvann, Sulitjelma.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.705;13 sider

Sakshaug, G.F. , 1966
Geofysisk undersøkelse Anna Grube - Diamanten skjerp, Sulitjelma
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.640;19 sider

Kollung, S. , 1986
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kollung, Sigbjørn , 1989
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse.
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider
Abstrakt:
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described.

Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider
Abstrakt:
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Johannesen, G.A. 1977: Sammenstilling av geologiske og geofysiske data fra Sydgruvefeltet, Jakobsbakken-Diamanten. Int. rapp. Sulitjelma Bergverk AS nr. 552 110 005.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0414.01 Tipprøve
Prøvetaker: Furuhaug, L./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. ~ massiv py-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse