English version
MALMDATABASEN
Registrering 1851 - 008 Sneisa
(Objekt Id: 2553)
(Sist oppdatert: 15.01.2011)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530683 m. Nord: 7589076 m.
Lengdegrad: 15.7473090 Breddegrad: 68.4128110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Porfyroblastisk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Monzonitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Monzonitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er semimassiv til disseminert magnetitt i grovkornet monzonitt. Finkornet magnetitt opptrer sammen med biotitt og noe amfibol, svovelkis, magnetkis og kobberkis som "grunnmasse" mellom opptil 10mm-store feltspatøyne. I denne mineraliserte monzonitten er det opptil 1m mektige ganger av tilnermet massiv, finkornet magnetitt med noe biotitt, amfibol, svovelkis, magnetkis og kobberkis. Disse har forskjellig retning. Like over veien, ved UTM 530750 7589280, er det en 5m lang stoll mot vest (20m3 tipp). Den er drevet i grovkornig monzonitt med magnetitt og sulfiddisseminasjon (prøve 02 og 03). I stollen står en opptil 20cm mektig gang (retning 150/45) av finkornig biotitt-amfibol med opptil 0.5cm store feltspatøyne og semimassiv til massiv magnetitt og noe svovelkis, magnetkis og kobberkis (prøve 01 og 04). Også enkelte andre massivganger av få cm's mektighet. 10m vest for stollen er det en ca. 5 x 5m og 3m dyp dagskjæring (30m3 tipp). Det er her ca. 5m mektig nord-syd gående, relativt rik, magnetitt-mineralisert monzonitt (prøve 06). Også svakere mineralisert monzonitt utenfor. 10m videre mot vest er det en liten røsk (1m3 tipp) i grensesonen mellom granitt i vest og monzonitt i øst, i en finkornet kvartsrik bergart med litt svovelkis- kobberkisdisseminasjon og i årer (prøve 05). I veiskjæring, UTM 530730 7589210, er det 25m mektig grovkornet monzonitt med magnetittdisseminasjon. Her ses tre massivganger/linser på opptil 1m mektighet (prøve 07). I vest har monzonitten skarp kontakt til grovkornet rødlig Lødingengranitt. Monzonitten er yngre enn granitten, og det er granittinneslutninger i monzonitten, som igjen skjæres av en sein, snorrett, 15cm mektig granittgang med litt magnetitt-sulfiddisseminasjon.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0415.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. bio-amfibolitt med semimassiv mt og noe py, po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0415.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. monzonitt med mt + sulfiddiss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0415.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovk. monzonitt med mt + sulfiddiss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0415.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. bio-amfibolitt med semimassiv mt og noe py, po og cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 4048 8,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530663 m. Nord: 7589006 m.
Lengdegrad: 15.7468010 Breddegrad: 68.4121860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0415.07 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelsk. massiv mt med litt sulfid.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 4049 8,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530663 m. Nord: 7589076 m.
Lengdegrad: 15.7468220 Breddegrad: 68.4128140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0415.05 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsrik kont.sone med py-cpy-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 3180 8,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 530673 m. Nord: 7589076 m.
Lengdegrad: 15.7470660 Breddegrad: 68.4128120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
10m vest for stollen er det en ca. 5 x 5m og 3m dyp dagskjæring (30m3 tipp). Det er her ca. 5m mektig nord-syd gående, relativt rik, magnetitt-mineralisert monzonitt (prøve 06). Også svakere mineralisert monzonitt utenfor.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0415.06 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Grovkornet monzonitt med mt + sulfid.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse