English version
MALMDATABASEN
Registrering 1836 - 001 Kåtadalen
(Objekt Id: 2577)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Svartisen (1928-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444333 m. Nord: 7378797 m.
Lengdegrad: 13.7477150 Breddegrad: 66.5232910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0445.01 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Fink. bergart med kromittmineralisering
Antall registrerte elementanalyser = 1
NO0445.02 Fastfjell
Prøvetaker: Lindahl/Sørdal/...Lager: Løkken
Kommentar: Båndet jernmalm i kontakt med kroppen på nordsiden
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 001 Kåtadalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0445.01 Fastfjell 26 29 -3 50 527 .5 -2.0
NO0445.02 Fastfjell 22 11 -3 30 512 -.3 13.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO0445.01 -3.0 -3.0 -5.0 8 -.2 2 -1.00 -2 -2
NO0445.02 25.0 22.0 -5.0 224 -.2 3 1.00 2 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO0445.01 .12 308 301 382 7.46 -2.00 -5.00 -2 -1.0
NO0445.02 -.01 10 255 365 2.20 -2.00 -5.00 -2 12.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NO0445.01 1.00 3
NO0445.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse